Lokalne vijesti, Vijesti iz BiH

Ekonomski fakultet Sveučilišta Mostar – Centar Vitez: Obavijest o upisu studenata

EKONOMSKI FAKULTET Sveučilišta Mostar u akademskoj 2016/17 godini upisuje novu generaciju polaznika prvog ciklusa stručnih preddiplomskih studija Poslovne ekonomije po principima Bolonjske deklaracije u svome Centru u Vitezu, koji završetkom studija stječu visoku stručnu spremu i zvanje bachelora struke.

Studij se organizira na smjerovima:

  1. MENADŽMENT
  2. RAČUNOVODSTVO i FINANCIJE
  3. MARKETING
  4. INFORMATIKA

EKONOMSKI FAKULTET Sveučilišta u Mostaru i ove godine u svome Centru u Vitezu upisuje kandidate na II. ciklus dvogodišnjega studija Poslovne ekonomije, a završetkom istog se stječe naziv magistra poslovne ekonomije.

Školarina na stručnom studiju iznosi 1.600 KM, a na dvogodišnjem diplomskom studiju 2.000,00 KM.

Školarinu je moguće platiti do četiri rate.

Prijave se primaju u prostorijama Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru centar Vitez u zgradi poslovnog centra FIS Vitez  do 15.9.2016. godine.

Sve informacije o upisu mogu se pronaći na web stranici: ef.sve-mo.ba ili putem upita na mail: ankicar@sve-mo.ba, tel: 030 711 960 (svakim radnim danom od 9-16).

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend