Lokalne vijesti

Ekološka udruga „Busovačka planina“ ponovno krenula s radom

Održavanjem izborne skupštine u veljači ove godine i ispunjavanjem svih zakonskih procedura, Ekološka udruga „Busovačka planina“ u srpnju je ponovno krenula s radom.

Na održanoj izbornoj skupštini u Upravni odbor Udruge izabrani su: Dario Marušić, predsjednik, Marko Šantić, zamjenik predsjednika, Nenad Smoljo, tajnik, Slaviša Čavara, član i Miroslav Šafradin, član.

U povodu ponovnog pokretanja rada Udruge i na inicijativu članova Upravnog odbora, članovi Udruge obišli su plato na Busovačkoj planini, s ciljem utvrđivanja daljnjih aktivnosti i projekata, prvenstveno na poboljšanju putne infrastrukture prema i na platou Busovačke planine.

Predsjednik Udruge Dario Marušić kazao je kako su ciljevi Udruge prvenstveno ekološke prirode, ali su planirane aktivnosti i na planu razvoja turizma.

„Ciljevi udruge „Busovačka planina“ su, prije svega, očuvanje i zaštita okoliša, prirodnih ljepota i vodotoka, razvoj turizma, čišćenje vodotoka i izletišta, pošumljavanje, ali i poticanje gradnje objekata za turizam i rekreaciju, suradnja sa srodnim organizacijama koje se bave zaštitom prirode, kao i sa svim razinama vlasti, kako bi se osigurala realizacija planiranih projekata i aktivnosti“, kazao je Dario Marušić, predsjednik Udruge.

Zamjenik predsjednika Udruge Marko Šantić pobliže nam je pojasnio razloge obilaska Busovačke planine, te predstavio buduće projekte.

„Danas smo se okupili i obišli plato Busovačke planine kako bi utvrdili koji su to projekti kojima ćemo poboljšati putnu infrastrukturu, dolazak i boravak na Busovačkoj planini. Iskopi kanala, propusti, nasipanje puta do parcela, samo su neki od projekata koje Udruga planira realizirati, s ciljem boljeg pristupa parcelama“, kazao je Marko Šantić.

Udruga trenutno broji tridesetak članova, i ovim putem, Upravni odbor poziva sve ljubitelje prirode, a posebice vlasnike parcela na Busovačkoj planini, da se učlane u Udrugu, kako bi zajedno mogli raditi na zaštiti prirodnih ljepota i na unapređenju turističkog potencijala, prije svega na našoj Busovačkoj planini.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend