Lokalne vijesti

Eko otoci u Travniku

U sklopu ranije potpisanog ugovora o uspostavi Sistema Zelene tačke, čiji su potpisnici Općina Travnik, JKP Bašbunar d.o.o. i Ekopak, osim nabavke kontejnera za uspostavu eko otoka definisano je i uređenje 10 lokacija na kojima će se nalaziti eko-otoci.

JKP Bašbunar d.o.o. Travnik je u skladu s ugovornim obavezama započeo izradu nadstrešnica unutar kojih će se nalaziti eko otoci. Budući da Ekopak svakodnevno prati aktivnosti koje se realizuju na terenu, organizirana je posjeta JKP Bašbunar d.o.o. te se pripremne aktivnosti odvijaju planiranom dinamikom.

Zahvaljujući privrednim subjektima koji su svoje obaveze po Pravilniku o iskorištenju ambalaže i ambalažnog otpada prenijeli na Ekopak, građanima Travnika je omogućeno da postanu dio Sistema Zelene tačke za iskorištenje i reciklažu ambalažnog otpada, koji Ekopak gradi po uzoru na najbolje prakse i iskustva s kojima je povezan putem članstva u PRO EUROPE-u i EXPRA-i.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend