Vijesti iz BiH

Dvanaest godina Uprave za indirektno oporezivanje

Na skromnoj svečanosti u Banjoj Luci danas je Uprava za indirektno oporezivanje obilježila dvanaestu godišnjicu od uspostavljanja.

Posebne plakete za vrlo dobru saradnju UIO je ove godine dodijelila Poreskoj upravi Republike Srpske, Poreskoj upravi Federacije BiH i Poreskoj upravi Distrikta Brčko. Zahvalnice za izuzetan doprinos u iskazanim rezultatima UIO ove godine dobilo je ukupno 11 službenika, dok je Grb UIO dobio Mehmedalija Osmić, za zaluge u vodstvu sindikata, borbi protiv korupcije i postignutim rezulatima.
Miro Džakula, direktor UIO, posebno se osvrnuo na rezultate postignute u 2015. godini, ističući da će UIO ove godine ostvariti rekord u visini prikupljenih prihoda: „Iako je do kraja godine ostalo još nekoliko dana, već sada mogu reći da ćemo zabilježiti oko 6 milijardi i 360 miliona KM prikupljenih prihoda, što je najveća razina prikupljenih indirektnih poreza od uspostave Uprave i za oko 120 miliona KM više u odnosu na prošlu godinu“. Džakula je podsjetio na još neke značajne uspjehe Uprave u 2015. godini kao što je uspješna implementacija nove carinske aplikacije i preseljenje službenika Uprave Regionalnog centra Sarajevo u novu zgradu. U 2016. godini ispred UIO se nalaze brojni izazovi, a jedan od prioriteta je pružanje kvalitetnijih usluga poslovnoj zajednici u okviru novih informatičkih aplikacija koje će UIO uvoditi u toku naredne godine.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend