Državnog zatvora nema još najmanje dvije godine

Bosna i Hercegovina neće još za najmanje dvije godine dobiti državni zatvor iako su osigurana finansijska sredstva. Razlog je složena procedura, odnosno što još nije izabran izvođač radova i nadzorni organ.

 

Meddžida Kreso, predsjednica Suda BiH, kaže za BIRN da je izgradnja zatvora od vitalnog značaja za “rasterećenje postojećih zatvora i poboljšanje uslova u tim objektima”. Istraživanje Ministarstva pravosuđa BiH pokazuje da su svi zatvori u zemlji pretrpani. U BiH trenutno ima 15 zatvora, sa kapacitetom za držanje 2.000 ljudi, ali, prema procjenama, zatvorska populacija trenutno broji 2.600. Kreso ističe i probleme sigurnosti, što znači da nedostatak državnog zatvorskog objekta predstavlja problem za državu. “To predstavlja problem sa sigurnosne tačke gledišta, što se vidi po tome kako neki optuženi uspijevaju pobjeći iz zatvora, ali i sa ekonomske tačke gledišta, kada znamo da se neki od naših optuženih drže u zatvorima stotinama kilometara udaljenim od suda”, dodaje ona. Marina Bakić, glasnogovornica Ministarstva pravde BiH, kaže da se očekivalo da radovi na izgradnji državnog zatvora, u koji bi moglo biti smješteno 348 zatvorenika, započnu na jesen. Projekt izgradnje državnog zatvora vrijedan je 77 miliona maraka, a sva finansijska sredstva su osigurana. Međutim, iako je projekt izgradnje započet još 2007., prvi stanovnici zatvora bi se trebali useliti tek 2015. godine, precizira ona. Materijal dobijen od komisije u vezi s projektom jako je obiman, tako da izvođač radova i Nadzorni odbor još nisu izabrani. Zoran Bašić, direktor Jedinice za implementaciju projekta (JIP) izgradnje državnog zatvora, napominje da će preporuka za Nadzorni odbor biti data “u narednim danima”. Emir Mehmedović, predsjednik Upravnog odbora, očekuje da će do kraja oktobra moći donijeti odluku o izvođaču radova. Međutim, kako se sada čeka odluka Upravnog odbora, teško je govoriti o tačnim rokovima početka gradnje.