Država kasni s povratom preplaćenog poreza na dohodak

S 31. prosincem prošle godine, po osnovu zahtjeva za povrat više uplaćenog poreza na dohodak, u Poreznoj upravi Federacije BiH doneseno je 21.129 rješenja, kojim je utvrđeno pravo povrata više uplaćenog poreza na dohodak na iznos od 2.290.919,70 KM. Rok za povrat više uplaćenog poreza na dohodak poreznom obvezniku bio je do kraja prošle godine i, kako kažu u Poreznoj upravi Federacije BiH, završavaju se aktivnosti u svezi s povratom više uplaćenog poreza na dohodak za 2009. godinu. No, za sada novac je građanima vraćen jedino u Sarajevskom kantonu, što opasno u pitanje dovodi cijeli koncept Zakona o porezu na dohodak, koji je po prvi put i omogućio određene porezne olakšice građanima, koji ih, međutim, ne mogu iskoristiti. No, to državne institucije koje naplaćauju porez, previše ne zanima. Zabrinjavajuće je da se polako bliži i rok za podnošenje godišnjih prijava i povrat poreza za 2010. godinu, a da proces ni izbliza nije okončan ni za 2009. godinu! Prema podacima Porezne uprave zaprimljeno je ukupno 86.652 godišnje prijave poreza na dohodak u 2009. godini. Nakon završenog procesa kontrole godišnjih prijava poreza na dohodak i ispravnosti dokumentacije, utvrđeno je da je 24.549 obveznika podnijelo zahtjev za povrat više uplaćenog poreza na dohodak. – Porezna uprava FBiH završila je aktivnosti u svezi s povratom poreza na dohodak donošenjem i dostavom rješenja poreznim obveznicima koji imaju pravo na povrat više uplaćenog poreza na dohodak – zaključuju u Poreznoj upravi.

Nisu planirali

Iako rješenja donosi Porezna uprava Federacije BiH povrat sredstava po osnovu više uplaćenog poreza na dohodak u nadležnosti je kantonalnih ministarstava financija, koja u prošloj godini nisu planirala potrebna sredstva u proračunima, kako bi se novac vratio. S obzirom da većina kantona funkcionira prema odlukama o privremenom financiranju, koja podrazumijevaju preslikavanje proračuna iz prošle godine, jasno je da povrata neće biti do usvajanja proračuna. Dok se to desi, isteći će rok i za povrat poreza iz prošle godine! Bahrija Jusupović, pomoćnik ministra financija Tuzlanskog kantona, za “San” priznaje da prošle godine nisu imali poziciju u proračunu za povrat sredstava od poreza na dohodak, pa tako nisu ni planirana sredstva za tu namjenu! – Radi se o velikom broju rješenja, a postupak je počeo vrlo kasno. I mi smo na odluci o privremenom financiranju, a povrat sredstava od poreza na dohodak otpočet će tek kada se donese proračun za ovu godinu – kaže Jusupović.