Vijesti iz BiH

Dr. Davor Tomić – predsjednik Nadzornog odbora HT-a Mostar

U Mostaru je održana 5. (izvanredna) Skupština JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar u 2016. godini. Usvojena je Odluka o razrješenju dužnosti članova Nadzornog odbora JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar te Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora HT-a Mostar na razdoblje od četiri godine.

 

Članovima NO imenovani su: Davor Tomić, Bojan Domić, Emir Konjhodžić, Suzana Petrović, Tihomir Čelan, Gordan Galić, Oliver Knipping, Maja Mandić, Dijana Soldo, Jerko Dumanić i Marina Bengez Sedmak.

Nakon skupštine, održana je i konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora na kojoj je za predsjednika izabran dr. Davor Tomić, a za zamjenicu – dipl. iur. Maja Mandić.

(Odjel za korporativne komunikacije)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend