Vijesti iz BiH

Dosljedna primjena načela zabrane dvostrukog suđenja u predmetima ratnih zločina od izuzetne važnosti

Dosljedna primjena načela zabrane dvostrukog suđenja u procesuiranju predmeta ratnih zločina je ključna za sprječavanje ozbiljnih kršenja ustavnih principa pravne sigurnosti i ravnopravnosti pred zakonom, zaključile su sudije i tužioci iz cijele Bosne i Hercegovine na sastanku koji je Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini organizovala u Tesliću.

Sastanak je okupio više od 20 sudija Suda BiH, vrhovnih sudova Republike Srpske i Federacije BiH, okružnih i kantonalnih sudova i Osnovnog suda i Apelacionog suda Brčko Distrikta, uključujući rukovodioca Odsjeka za ratne zločine Tužilaštva BiH, kao i tužioce za ratne zločine iz Republike Srpske i Federacije BiH. Cilj sastanka je bio da se pokrene debata o primjeni načela zabrane dvostrukog suđenja u predmetima ratnih zločina i o usklađivanju sudske prakse pred sudovima u BiH.

“Neusklađenost sudske prakse i nepostojanje mehanizama za njeno usklađivanje u predmetima ratnih zločina je rezultiralo time da različiti sudovi usvajaju suprotstavljene stavove o istim pravnim pitanjima. Ovo narušava  ustavne principe pravne sigurnosti i ravnopravnosti pred zakonom”, rekao je Fermin Cordoba, vršilac dužnosti šefa Odjeljenja za ljudsku dimenziju pri Misiji OEBS-a u BiH. “Misija je omogućila razmjenu pravnih mišljenja, pravnicima koji se svakodnevno suočavaju sa tim načelima, kao i priliku da potraže zajednička rješenja u oblasti koja predstavlja jedan od najvećih prioriteta za državu.”

Ljiljana Mijović, profesorica na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci i bivša sutkinja Evropskog suda za ljudska prava, je istakla: “Suština načela zabrane dvostrukog suđenja jeste zaštita pojedinca od suđenja ili kažnjavanja za djelo, odnosno djela, za koja je već osuđen, odnosno kažnjen, i kao takvo, ovo načelo je prihvaćeno kao jedno od osnovnih u svim civilizovanim pravnim sistemima, kao i u pravnom sistemu Bosne i Hercegovine. Poštvanjem načela zabrane dvostrukog suđenja postiže se jačanje pravne sigurnosti i izvjesnosti kao i sprečavanje nekažnjivosti.”

Misija OSCE-a u BiH pruža podršku pravosuđu BiH na svim nivoima, a ovaj sastanak je organizovan kako bi se poboljšala usklađenost sudske prakse i dale smjernice pravnicima kako da djeluju u sličnim predmetima sa kojima se budu susretali u budućnosti.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend