Lokalne vijesti

Donacija za poboljšanje javne rasvjete u MZ Šantići

U MZ Šantići, na dijelu od magistralne ceste M-5 do Radakovog mosta, a u cilju poboljšanja osvijetljnosti tog dijela naselja, izvršena je zamjena postojećih rasvjetnih tijela na javnoj rasvjeti s LED rasvjetnim tijelima.
Zahvaljujući donaciji Gorana Jozipovića iz Šantića, koja se satojala od 19 komada LED rasvjetnih tijela, izvršena je zamjena postojećih, što će doprinijeti boljoj i ekonomičnijoj osvijetljenosti tog dijela naselja.
Općina Vitez je financirala izvođenje radova na zamjeni, koje je obavio električar na održavanju javne rasvjete, kao i troškove rada korpe-ljestava, u vlasništvu DVD ”Stari Vitez”.

 

(SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend