Lokalne vijesti

Dom zdravlja Travnik nastavit će s edukacijom ljekara

Dom zdravlja Travnik nastoji promovirati efektivne, pravedne, pristupačne, integrirane, troškovno efikasne zdravstvene programe i usluge, kako bi zadovoljio potrebe stanovništva KSB-a.

Javna ustanova Dom zdravlja Travnik najveća je ustanova u Kantonu Središnja Bosna koja pruža primarnu zdravstvenu zaštitu i specijalističko-konzultativne usluge. Ova javna ustanova se sastoji od dvanaest organizacijskih jedinica zajedno s konzultativno specijalističkim službama.

Uspješno poslovanje

Dom zdravlja Travnik nastoji promovirati efektivne, pravedne, pristupačne, integrirane, troškovno efikasne zdravstvene programe i usluge, kako bi zadovoljio potrebe stanovništva KSB-a, a i šire, za primarnom i specijalističko-konzultativnom zdravstvenom zaštitom. Usluge su bazirane na suvremenim medicinskim dostignućima i primijenjene u okviru vlastitih mogućnosti i uvjeta društveno-ekonomskog konteksta.

„U ovih deset godina, otkada sam ja na čelu ove ustanove, Dom zdravlja Travnik uspješno posluje s dobiti. Sva sredstva su usmjerena na obnavljanje opreme i proširenje kvaliteta usluga pacijenata našeg kantona“, kazao je za Poslovne novine Nurdin Šatrović, v.d. direktora Doma zdravlja Travnik.

U okviru ove ustanove, kaže, pored centralne zgrade, svrstano je još 13 regionalnih ambulanti. U nekim regionalnim ambulantama, pored standardnog tima ljekara, dolaze i ljekari specijalisti. U dvije regionalne ambulante, uključen je biokemijski laboratorij, a u većem dijelu ambulanti medicinski laboranti dolaze zbog vađenja krvi pacijentima, sve da bi olakšali stanovništvu da ne putuje u centralnu zgradu. Centar za mentalno zdravlje je izvan centralne zgrade i svojim uspješnim radom ostvario je dobivanje brojnih akreditacija i certifikata od AKAZ-a.

Bez problema

Stručnog kadra ova ustanova ima dovoljno i nemaju problema s tim. Pojavom pandemije, kazao nam je Šatrović, napravili su operativni plan, tako da su se do sada uspješno borili i nisu imali problema.

„Mislim da zdravstvo u BiH ima dosta poremećaja u smislu ljudskih prava, znajući da je naša zemlja potpisnica za garanciju istih. Zdravstvo je podijeljeno, pa mislim da je potrebno da postoji Ministarstvo zdravstva na nivou države. Svaki pacijent unutar države nema ista prava. Primjer, pacijent iz našeg kantona, kada odlazi u kliničke centre, mora proći komisiju, dok pacijenti u gradovima gdje su suosnivači klinika mogu otići na kliniku s uputnicom izdatom od bilo kojeg ljekara“, istakao je Šatrović.

I u narednom periodu Dom zdravlja Travnik nastavit će s edukacijom ljekara, u smislu specijalizacija, a Šatrović tvrdi da je trenutna situacija u zdravstvu u Travniku pod kontrolom.

(Poslovne novine)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend