Lokalne vijesti

Dom zdravlja Novi Travnik dobio prvog doktora medicinskih znanosti

Marijan Marjanović iz Novog Travnika obranio je doktorski rad na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu pod nazivom “Klinička inercija liječnika opće/obiteljske medicine kod oboljelih od šećerne bolesti tipa 2 u regiji Središnje Bosne” i stekao zvanje doktora medicinskih znanosti.

Ovime je Marijan prvi i jedini doktor medicinskih znanosti u Domu zdravlja Novi Travnik, a među rijetkim novotravničanima s ovom titulom. Dr.sc. Marijan Marjanović rođen je 1984. godine u Travniku.

Diplomski i poslijediplomski znanstveni studij završio je na Sveučilištu u Mostaru, a doktorsku disertaciju obranio na čuvenom splitskom Sveučilištu. U Domu zdravlja Novi Travnik radi od 2008. godine u službi Hitne medicinske pomoći, a na Sveučilištu „Vitez“ kao vanjski suradnik od 2009. godine. Aktivan je sudionik domaćih i međunarodnih konferencija, autor nekoliko stručnih i znanstvenih radova, te aktivno sudjelovao u realizaciji brojnih kulturnih, sportskih i obrazovnih projekata na području Općine Novi Travnik i Županije Središnja Bosna.

vecernji.ba

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend