Vijesti iz BiH

Do 2023. planirana 122 projekta javnih investicija u FBiH

Vlada FBiH donijela je Program javnih investicija (PJI) Federacije BiH za razdoblje od 2021. do 2023. Program sadrži podatke o ukupno 122 projekta, od kojih 62 u provedbi, 53 kandidirana i sedam odobrenih.

Ukupna vrijednost svih projekata je 15,36 milijardi KM, od čega se 7,38 milijardi KM odnosi na kandidirane projekte, 6,6 mlrd. KM na projekte čija je provedba u tijeku i 1,37 mlrd. KM na odobrene projekte, piše Večernji list BiH.  Oduzeta imovina PJI sadrži podatke o projektima grupiranim po sektorima. Za svaki projekt navedeni su podnositelj prijedloga projekata, izvor i način financiranja u trogodišnjem razdoblju, kao i lokacija na kojoj se investicija realizira.

Od 6,6 mlrd. KM, kolika je vrijednost projekata u provedbi, u razdoblju 2021. – 2023. planirana su ulaganja u iznosu od 2,88 milijardi KM, od čega u 2021. godini 1,32 milijarde KM. U 2022. planirano je ulaganje od 734,48 milijuna KM i u 2023. – 825,99 milijuna KM. Od planirane 1,32 milijarde KM u 2021., najviše sredstava planirano je iz ino kredita 861,33 mil. KM. Planirano domaće financiranje u ovom razdoblju (2021. – 2023.) iznosi 700 mil. KM, od čega u 2021. godini 367,83 mil. KM, i to iz proračunskih sredstava 108,12 mil. KM i 259,71 mil. KM vlastitim financiranjem javnih kompanija.

Najviše ulaganja u 2021. planirano je u projekte iz sektora transporta (733,34 mil. KM) i proizvodnja i opskrba energijom (458,96 mil. KM). Vlada je prihvatila i Parlamentu uputila izvješće o radu i financijsko-materijalnom poslovanju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. Agencija je imala u radu 38 sudskih odluka, i to 22 presude u kojima je kazneni postupak okončan i 14 rješenja u kojima je kazneni postupak u tijeku, te dvije naredbe kojima su privremeno oduzeti predmeti predani Agenciji na čuvanje i upravljanje. Vrijednost imovine kojom je Agencija upravljala u razdoblju srpanj – prosinac 2020. iznosila je 17,266.341,62 KM, a radi se o oduzetim novčanim sredstvima, dionicama, poslovnim udjelima, nekretninama, hotelu, studentskom domu, benzinskoj crpki, vozilima, strojevima i alatkama i dr.

Stjecanje državljanstva BiH Nakon što je usvojila informaciju Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, Vlada je predložila da Vijeće ministara BiH zaduži MCP BiH da pokrene procedure usvajanja izmjena i dopuna članka 14. Zakona o državljanstvu BiH. Na taj način ova odredba bila bi dopunjena rečenicom da se za “odricanje ili prestanak ranije stečenog državljanstva neće tražiti za bivše državljane BiH prilikom zahtjeva za ponovno stjecanje državljanstva BiH ako bivši državljani BiH imaju državljanstvo države koja je u međuvremenu liberalizirala svoje zakone o državljanstvu i dopušta dvojno državljanstvo”.

Vlada predlaže poduzimanje aktivnosti radi zaključenja bilateralnih sporazuma o dvojnom državljanstvu s državama u kojima živi najveći broj bivših bh. državljana (Danska, Norveška, Češka, Luksemburg i dr.) kako se prilikom podnošenja zahtjeva za povrat bh. državljanstva ne bi morali odricati stranog.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend