Lokalne vijesti

Do 17.1.2018. godine trajat će Javna rasprava o Nacrtu budžeta općine Vitez

Na osnovu člana 32. zakona o budžetima u Federaciji BiH (Službene novine FBiH” broj 102/13) i člana 24. Statuta općine Vitez (Službeni gtasnik općine Vitez” broj 5/08), Općinsko vijeće, na svojoj 8. redovnoj sjednici, održanoj dana 28.12.2017. godine donijelo je ZAKLJUČAK o provođenju javne rasprave o Nacrtu budžeta općine Vitez za 2018. godinu.

 

O Nacrtu budžeta općine Vitez za 2018. godinu vodit će se javna rasprava do 17.1.2018. godine.

Nacrt budžeta za javnu raspravu bit će dostavljen korisnicima budžeta prema Odluci o korisnicima budžeta općine Vitez i političkim stiankama koje participiraju u Općinskome vijeću, a pozivaju se i svi drugi zainteresovani subjekti, udruženja građana i drugi da u pismenoj formi dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt budžeta Službi za finansije općine Vitez.
Tekst Nacrta zainteresiranim će biti dostupan na info pultu Centra za pružanje usluga građanima, web stranici općine Vitez – www.opcinavitez.info, a javni poziv će biti upućen putem sredstava informisanja.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend