Lokalne vijesti

Do 10. siječnja traje Javna rasprava o Nacrtu proračuna općine Vitez za 2022. godinu

Do 10. siječnja ove godine trajat će Javna rasprava o Nacrtu proračuna općine Vitez za 2022. godinu.

Podsjetimo, Općinsko vijeće Vitez, na svojoj 9. redovnoj  sjednici, održanoj dana 21.12.2021. godine, donijelo je Z A K LJ U Č A K o provođenju javne rasprave po Nacrtu proračuna općine Vitez za 2022. godinu. Nacrt proračuna za javnu raspravu bit će dostavljen korisnicima proračuna prema Odluci o korisnicima proračuna općine Vitez i političkim strankama koje participiraju u Općinskom vijeću, a pozivaju se i svi drugi zainteresovani subjekti – udruženja građana i drugi da u pismenoj formi dostave svoje prijedloge i primjedbe na Nacrt proračuna Službi za financije općine Vitez.

Tekst Nacrta zainteresiranim će biti dostupan na info pultu Centra za pružanje usluga građanima, te na web stranici općine Vitez www.opcinavitez.info

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend