Lokalne vijesti

Dnevni red 24. sjednice OV Vitez dopunjen s još 22 točke; nastavak u utorak

Tek 24. sjednica u četverogodišnjem mandatu aktualnog saziva Općinskog vijeća Vitez održana je danas u Vitezu.

Pred vijećnicima se našlo 19 točaka Dnevnoga reda, no prije njihovog razmatranja, usvojen je zajednički prijedlog da se postojeći Dnevni red dopuni s još 22 točke, koje će biti razmatrane na nastavku ove sjednice, zakazanom za utorak, 20.10.2020. godine, u 8 sati.

Tijekom današnjeg zasjedanja, uz ostalo, usvojen je Prijedlog odluke o izmjeni odluke o kreditnom zaduženju općine Vitez, Izvješće o izvršenju proračuna općine Vitez za razdoblje od 1.1. do 30.6.2020. godine, Program rada JU Radio Vitez za 2020. godinu, Izvješće o radu Općinskoga načelnika i općinskih službi za upravu za 2019. godinu, te Informacija o rezultatima poslovanja gospodarskih subjekata na području općine Vitez po završnim računima za 2019. godinu.

Usvojena je Odluka o izmjeni odluke o kreditnom zaduženju Općine Vitez, a kreditna sredstva, u iznosu od 2.000.000,00 KM, upotrijebit će se za izgradnju mosta na rijeci Lašvi (1.000.000,00 KM), vodoopskrbu na prostoru općine Vitez (500.000,00 KM), rekonstrukciju javne rasvjete (250.000,00 KM), nabavku rendgen aparata (40.000,00 KM), za deponiju smeća i pretovarnu stanicu (100.000,00 KM), te za rekonstrukciju putova (110.000,00 KM).

Podsjetimo, prvobitno donesena odluka o kreditnom zaduženju podrazumijevala je isti iznos, ali bi on bio raspoređen na izgradnju mosta na rijeci Lašvi (1.000.000,00 KM, vodoopskrbu na prostoru općine Vitez (500.000,00 KM) i rekonstrukciju javne rasvjete (500.000,00 KM).

U okviru druge točke Dnevnoga reda – Izvješća o izvršenju proračuna općine Vitez za razdoblje od 1.1. do 30.6.2020. godine, navedeno je kako su prihodi u tom razdoblju iznosili 5.467.159 KM što je 46% u odnosu na plan, dok su izdaci iznosili 4.671.528 KM što je 39% u odnosu na plan.

Kompletno obrazloženje pogledajte OVDJE:

Od ostalih točaka, vijećnici su danas razmatrali Izvješće o stanju rješavanja upravnih predmeta u upravnom postupku općinskih službi za 2019. godinu, Informaciju o realizaciji odluka i zaključaka Općinskoga vijeća-(polugodišnja-2020. god.); Prijedlog odluke o kriterijima raspodjele sredstava za sport iz Proračuna općine Vitez; Prijedlog odluke o izmjeni odluke o pečatu općine Vitez; Izvješće o radu za 2019. godinu JU Dom zdravlja Vitez; Izvješće o radu Vatrogasnih društava za 2019. godinu; Izvješće o radu za 2019. godinu JU Gradska knjižnica “Vitez”; Izvješće o radu OJP Vitez za općine Vitez i Busovača za 2019. godinu; Izvješće o radu JU Centar za socijalni rad “Vitez” za 2019. godinu; Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku Skupštine JSP ”Vitez-stan” d.o.o. Vitez (Program rada za 2020.g.); Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odluku Skupštine JKP ”Vitkom” d.o.o. Vitez (Program  rada za 2020.g.); Prijedlog odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevnog zemljišta; Prijedlog odluke o prijenosu na upravljanje i korištenje novoizgrađenih vodovodnih mreža za naselja Bukve, Kruščica i Lupac i Prijedlog odluke o izmjeni Regulacionog plana Vitez Centar 1 (Kesten).

Za nastavak sjednice, zakazan za naredni utorak, najavljene su još 22 točke, među kojima su Rebalans Proračuna Općine Vitez za 2020. godinu, Prijedlog kandidata za članove školskih/upravnih odbora iz reda lokalne zajednice, Izvješća o radu JU Dječji vrtić, Internacionalna ljekarna/apoteka Vitez i JU Radio Vitez za 2019. godinu, Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Regulacijskog plana „Dio centra grada“ Vitez (Marin Blaškan), Prijedlozi rješenja o utvrđivanju prava vlasništva (Aida Malanović, Emir Majstorić, Marko Lovrenović i Alija Manjo), Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zamjenu zemljišta (Dragan Šantić), Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne parceje (Jako Kurevija), Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom – trafostanice (Elektroprivreda HZ H-B), Prijedlog odluke o postupku javnog natječaja za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Općine Vitez, Prijedlog odluke o gubitku statusa javnog vodnog dobra, Prijedlog odluke o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra (Marjanović), Prijedlog odluke o prodaji zemljišta neposrednom pogodbom radi oblikovanja građevne parcele („Agro-stroj“ i „VTC Atom“ d.o.o.), Prijedlog odluke o privremenom financiranju Općine Vitez za razdoblje 1.1. – 31.3.2021. godine i Prijedlog odluke o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna „Regulacijskog plana PC 96-2“ – općina Vitez.

(Radio Vitez)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend