Vijesti iz BiH

Direktor Fonda za profesionalnu rehablitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH nezakonito imenovan

Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju FBIH odbio je smjeniti direktora Ahmeta Baljića iako je u upravnom nadzoru Komisija Federalnog ministarstva rada i socijalne poltike (uz jedno izdvojeno mišljenje) utvrdila da je nezakonito imenovan na tu funkciju.

 

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) poziva Upravni odbor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBIH (Fond) da razriješi dužnosti direktora Ahmeta Baljića jer je u upravnom nadzoru utvrđeno da je nezakonito imenovan na tu funkciju. TI BiH je u posjedu Izvještaja Komisije za izvršavanje nadzora u kom se navodi da Baljić prilikom imenovanja nije ispunjavao sve uslove iz konkursa, kao i da su njegovim izborom na poziciju direktora narušena zakonom utvrđena prava osoba sa invaliditetom.

Naime, izborom Ahmeta Baljića koji nije osoba sa invaliditetom, prekršen je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji koji propisuje da ukoliko dva ili više kandidata budu u cijelosti ispunjavali sve kriterije za odabir, prednost će se dati osobi sa invaliditetom. Iako su dva od četiri kandidata koja su ispunila sve uslove osobe sa invaliditetom, taj princip nije ispoštovan.  Takođe, Komisija je utvrdila da Baljić nema dovoljno radnog iskustva, jer se podaci koje je dostavio u potvrdi o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima nisu slagali sa podacima Poreske uprave FBIH. Komisija je utvrdila da je svega dvije godine i osam mjeseci bio angažovan kao rukovodilac područne službe u jednoj zaštitatarskoj firmi, i to na pola radnog vremena.

Bez obzira na utvrđene činjenice, upravni odbor Fonda odbio je razriješiti dužnosti Baljića uz obrazloženje da se o zaključcima iz upravnog nadzora neće očitovati do okončanja sudskih postupaka koji se u tom slučaju vode pred Opštinskim sudom u Sarajevu. Prema mišljenju TI BiH zaključci Komisijie dovoljni su da se pokrene inicijativa za razrješenje direktora jer se utvrđene činjenice u upravnom nadzoru ne bi smjele ignorisati.

TI BiH je pozvao Ombudsmana za ljudska prava BiH da iskoristi svoje nadležnosti i izda preporuku za razrješenje Baljića. Napominjemo da se u njegovom mandatu Fond pominjao u kontekstu brojnih nezakonitosti koje se tiču odobravanja sredstava poslodavcima koji samo formalno, ali ne i stvarno zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Provjeravajući ove navode Komisija je utvrdila da Fond nije preduzeo adekvatne mjere da se spriječi ovakva zloupotreba.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend