Dijabetes je među najčešćim uzrocima preranog umiranja i invalidnosti

U amfiteatru Univerziteta/Sveučilišta „Vitez“ u Travniku, a u organizaciji Ljekarske/Liječničke komore KSB, održana je prva edukacija u oblasti kontinuirane medicinske edukacije za doktore medicine.
Predavanje na temu „Javnozdravstveni aspekti Dijabetes mellitusa“ održali su uposlenici Zavoda za javno zdravstvo KSB, mr.sci.dr. Amra Mehmedbegović-Živanović, specijalista socijalne medicine i organizacije zdravstva i mr.sci.dr. Zudi Osmani, specijalista higijene sa zdravstvenom ekologijom.
Dijabetes je kompleksno hronično oboljenje koje pokazuje razmjere pandemije, sa stalnim trendom porasta broja oboljelih. Kako su istaknuli predavači, dijabetes je, uz kardiovaskularne i maligne bolesti, najčešći uzrok preranog umiranja i invalidnosti. Ovo oboljenje praćeno je i velikim brojem teških komplikacija koje, pored posljedica po oboljelog i njegovu porodicu, nose ogroman ekonomski trošak. Od sredstava namijenjenih za liječenje dijabetesa, oko 85% se troši na liječenje komplikacija.
Posebna pažnja u izlaganjima posvećena je kontroli riziko faktora, koji dovode do pojave bolesti i komplikacija, kao i smjernicama za buduće preventivne aktivnost i nadzor nad oboljenjem.
Predavanje je bilo namijenjeno doktorima opće i obiteljske medicine, specijalistima interne medicine, a veliko zanimanje su pokazali i ostali stručnjaci iz različitih oblasti medicine.

(Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB)