Lokalne vijesti

Dignimo glas protiv nasilja

Udruženje žena Romkinja centar za majke ˝Izvor života˝ implemetira projekt pod nazivom ˝Dignimo glas protiv nasilja.

Donator je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, Agencija za ravnopravnosti spolova BiH, Jačnja kapaciteta institucija za rješavanje rodnozasnovanog nasilja u BiH. Porjekt se realizira na području općine Vitez. Cilj ovog projekta je jačanje svijesti javnosti o neprihvatljivosti svih oblika nasilja nad ženama i djevojkama/djevojčicama s posebnim fokusom na seksualno i porodično nasilje u općini Vitez, podizanje nivoa znanja i svijesti o svim oblicima nasilja nad ženama, djevojkama/djevojčicama i mladih.

 Ciljna grupa su žene općine Vitez, posebno ranjive skupine žena i djevojaka, učenici osnovnih i srednjih škola, javne institucije, organizacije civilnog društva, mediji i opća populacija.

 Udurženje žena Romkinja centar za majke ˝Izvor života˝kroz projekat ˝Dignimo glas protiv nasilja˝ je obuhvatilo rad uličnih akcija, kao i edukacije učenika osnovnih i srednjih škola te kroz te edukacije i komunikacije podijelilo preko 2000 letaka i brošura edukativnog karaktera na kojima su bili ilustrovani pojmovi ronszasnovanog nasilja poput: psihičkog, fizičkog, ekonoskog i seksulnog, ko sve može biti zlostavljan, kako prepoznati vidove nasilja, kome se obratiti za pomoć koje su to institucije kao i naš volonterski broj na koji se mogu obratiti i dobiti upute o pomoći kroz bilo koji vid nasilja.

Kroz projekat ˝Dignimo glas protiv nasilja˝ je poslana jasna poruka o neprihvatljivosti svih oblika rodnouvjetovanog nasilja.

Podignut je novo osvještenosti mladih i njihove uključenosti u incijative prevencije rodnouvjetovanog nasilja, podignut je nivo osvještenosti žena općine Vitez o problemima rodnozasnovanog nasilja, kao i podignut nivo osvejštenosti učenika osnovnih i srednjih škola o problematiti rodnouvjetovanog nasilja te podizanje svijesti građana Viteza, a i šire kroz ulične akcije kao i osvještavanje putem internetskih i facebook stranica o problematici i prevenciji rodnozasnovanog nasilja.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend