Deset kadeta 11. klase stupili na dužnost policijskih službenika SIPA-e u činu mlađi inspektor

U prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) deset kadeta jedanaeste klase položilo je svečanu zakletvu. Polaganjem zakletve zvanično su stupili na dužnost policijskih službenika SIPA-e u činu mlađi inspektor.

Nakon što su prošli rigoroznu selekciju u okviru natječajne procedure za prijam kadeta SIPA-e, deset polaznika pohađalo je i uspješno završilo osnovnu policijsku obuku za stjecanje čina mlađi inspektor, koju je provela Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova.

Direktor SIPA-e Darko Ćulum čestitao je kadetima i rekao da se od njih očekuje da rade zakonito, profesionalno i požrtvovno. Izrazio je zadovoljstvo činjenicom da je SIPA od danas ojačana mladim kadrovima te kadetima čestitao i poručio da policijski posao obavljaju časno i odgovorno i svojim zalaganjem doprinesu ukupnim rezultatima i uspjehu SIPA-e.

Svečanoj ceremoniji prisustvovao je i zamjenik direktora SIPA-e Đuro Knežević, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Nedeljko Jović i šefovi kabineta ministra i zamjenika ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Senahid Godinjak i Boris Ivanović.