Danijel Oroz sporazumno priznao krivicu

Optuženi Danijel Oroz sporazumno je priznao krivicu za krivično djelo organiziranog kriminala u vezi s krivičnim djelom neovlaštenog prometa opojnim drogama iz  Krivičnog zakona BiH.

Optuženi Danijel Oroz (1980), nastanjen u Kiseljaku, ranije osuđivan, državljanin BiH i RH, sporazumno je priznao krivicu za krivično djelo za koje se tereti i s tužiocem Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH zaključio sporazum o priznanju krivice, saopćeno je iz Tužilaštva BiH. Sklapanjem sporazuma o priznanju krivice, Oroz je u cijelosti priznao izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret optužnicom Tužilaštva BiH od 4. svibnja 2012. godine, a koja je u cijelosti potvrđena od Suda BiH 11. svibnja ove godine. U skladu sa sporazumom, tužilac i obrana saglasni su da, na osnovu sporazuma, Sud BiH izrekne optuženom Danijelu Orozu kaznu zatvora u trajanju od pet godina, te mjeru sigurnosti, oduzimanje predmeta upotrijebljenih ili namijenjenih izvršenju krivičnog djela i koji su nastali izvršenjem krivičnog djela. Potpisivanjem sporazuma o priznanju krivice, optuženi se obvezao da će svjedočiti o svim činjenicama koje su mu poznate u ovom krivičnom predmetu i o svim izvršiocima, suizvršiocima i suučesnicima u izvršenju krivičnih djela za koja ih tereti optužnica, a koji su mu poznati i u kojim krivičnim djelima su sudjelovali. U tom smislu, optuženi je saglasan da će na poziv Suda BiH svjedočiti pred Sudom BiH.