Lokalne vijesti

Danas u Vitezu održava se radionica „Prevencija nasilja i zlostavljanja djece u školama“

Udruženje „Leptir „ Bugojno uz podršku Federalnog Ministarstva obrazovanja i nauke te Ministarstva obrazovanja znanosti i kulture i športa KSB danas u Vitezu u Osnovnoj školi Vitez održava edukaciju članova školske zajednice na temu Prevencija nasilja i zlostavljanja djece u školama.
Cilj seminara i edukacije je razvoj stručnih kompetencija članova školske i šire društvene zajednice za blagovremenu prevencijui adekvatnu prevenciju u slučaju pojavljivanja i zlostavljanja djece .

U narednom periodu prosvjetni radnici će održati radionice sa roditeljima o prevenciji nasilja i zlostavljanja učenika od 6-9 razreda ,a nakon tog i sa učenicima, kako bi se spriječilo nasilje u školama.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend