Danas u Travniku susret pod nazivom “Budi promjena”

U prostorijama Univerziteta Vitez u Travniku danas će biti organiziran susret pod nazivom ‘’Budi promjena’’ koji se realizuje u sklopu projekta Program malih grantova na kojem će se detaljno predstaviti program i načini kako inicijative za rješavanje problema lokalnih zajednica sprovesti u djelo uz pomoć malih grantova. Program malih grantova je fokusiran na osnaživanje građana/ki širom BIH s naglaskom na organizacije civilnog društva (OCD) i neformalne grupe građana/ki (NGG) da aktivnim djelovanjem i radom postanu stvarni nosioci promjena u lokalnim zajednicama u kojima žive i rade. Prisutnima će se također prezentirati sve informacije vezane za aktualni Javni poziv ”Inicijative za razvoj zajednice” koji je otvoren do 10.1.2014. godine. Nadamo se velikom odazivu i naravno svim pozitivnim promjenama koje će se putem inicijativa realizirati u lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine.

 

(Centar za promociju civilnog društva)