Danas u Travniku 60.sjednica Vlade SBK

U Travniku će se danas održati 60. sjednica kantonalne Vlade. Na dnevnome redu je 13 točaka:

1. Zapisnik sa 59. sjednice Vlade Kantona – sekretar Vlade Kantona
2. Izvještaj o realizaciji Plana poslovanja ŠGD ”Šume Središnje Bosne / Srednjobosanske šume”, d. o. o., Donji Vakuf, za razdoblje 1. 1. do 30. 6. 2013. godine – direktor Šumskogospodarskog društva
3. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za nabavu i izgradnju kotla za grijanje u SSŠ ”Bugojno” – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu i izgradnju kotla za grijanje u SSŠ ”Bugojno”
4. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za izvođenje radova za grijanje na bio masu u OŠ ”Dubravica” – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvođenje radova za grijanje na bio masu u OŠ ”Dubravica”
5. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za izvođenje radova na područnoj školi Dobrošin, OŠ ”Uskoplje” – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvođenje radova na područnoj školi Dobrošin, OŠ ”Uskoplje”
6. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za nabavu kotla u OŠ ”Mehmedalija Mak Dizdar”, Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu kotla u OŠ ”Mehmedalija Mak Dizdar”, Novi Travnik
7. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za izvođenje radova na zgradi OŠ ”13. Rujan”, Jajce – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvođenje radova na zgradi OŠ ”13. Rujan”, Jajce
8. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za izvođenje radova na uvođenju grijanja na bio masu u OŠ ”Masan Kjafija Krušćak”, Donji Vakuf – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvođenje radova na uvođenju grijanja na bio masu u OŠ ”Masan Kjafija Krušćak”, Donji Vakuf
9. Mišljenje na zahtjev Kantonalnog javnog pravobraniteljstva o opravdanosti vođenja izvršnog postupka po presudi Općinskoga suda u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
10. Mišljenja na zahtjev Općinskoga suda u Bugojnu o načinu prijenosa materijalnih sredstava na Općinski sud u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
11. Suglasnost za prenamjenu odobrenih sredstava za OŠ ”Munsih Rizvić”, Fojnica – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
12. Informacija o prezentaciji Kombiniranog drugog, trećeg i četvrtog periodičnog izvješća BiH o provođenju Konvencije o pravima djeteta UENA – Ministarstvo zdravstva i socijalne politiike
13. Informacija o tužbenim zahtjevima proračunskih korisnika u 2012. godini – Kantonalna javna pravobraniteljica