Danas štrajk u srednjim školama

Zaposleni u srednjim školama u kantonu SB za danas su zakazali jednosatni štrajk upozorenja, a prosvjetari bi na konferenciji za novinare u Travniku trebali najaviti i generalni štrajk u svim osnovnim i srednjim školama, zbog neprihvaćanja prijedloga Sindikata prilikom kreiranja nacrta kantonalnog proračuna, te zbog toga što Vlada i Sindikat još nisu potpisali Aneks kolektivnog ugovora.

Konferenciju za novinare održat će u Travniku Koordinacijski odbor Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja KSB, a predviđeno je da jednosatni štrajk upozorenja bude održan u svim srednjim školama u ovom kantonu. Koordinacijski odbor kantonalnog Sindikata obrazovanja od Sabora kantona traži da se prijedlog proračuna za ovu godinu ne usvoji, te da se za svih 4 987 proračunskih korisnika planira jednako povećanje plaća od 10,81 %. Od kantonalnog Sabora traže i usvajanje Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti KSB i Zakon o plaćama i naknadama policijskih službenika u ovom kantonu, te da implementacija ovih zakona krene istovremeno. Sindikat od Sabora kantona traži da obveže kantonalnu Vladu na pregovore sa Sindikatom obrazovanja KSB, radi usklađivanja kolektivnih ugovora za osnovno i srednje obrazovanje.