Lokalne vijesti

Danas sjednica Vlade KSB

Za danas je sazvana 8.sjednica Vlade KSB s dnevnim redom od ukupno 14 točaka.

Izdvajamo Program rada Vlade KSB za 2012. godinu, Prijedlog odluke o trošenju sredstava za materijalne troškove, Prijedlog odluka o usvajanju Programa i kriterija za raspodjele sredstava za potrebe Uprave za pitanja branitelja, Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na produljenje ugovora o početku korištenja dodijeljenih koncesija, Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava s pozicije ”Prijenos sredstava – poticaji privredi”, Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izmjenu mokrih čvorova u OŠ ”Kaonik” (donacija Republike Hrvatske), Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sanaciju dijela krova u OŠ ”13. rujan” (donacija Republike Hrvatske), Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sanaciju krova u OŠ ”Busovača” (donacija Republike Hrvatske), Očitovanje Vlade Kantona o mogućnosti formiranja Ureda za internu reviziju pri Vladi Kantona (po Zaključku Sabora Kantona), Rješavanje smještaja Kantonalnog suda u Novome Travniku, te Izvješće o provođenju Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2011. godinu.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend