Danas sjednica Vijeća ministara BiH

Vijeće ministara BiH će danas na sjednici razmatrati informaciju o provedbi Aneksa „A“ Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ. Na dnevnom redu bi se trebao naći i Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade RH o izgradnji međudržavnog mosta preko Save kod Gradiške i priključnih graničnih dionica međudržavne ceste E-661, s Izvješćem o obavljenim pregovorima.

Trebali bi biti razmatrani i Prijedlog odluke o provođenju postupka zajedničkih javnih nabavki za institucije BiH; Prijedlog odluke o imenovanju komisije za izbor članova Odbora Agencije za javne nabavke; kao i Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u BiH za 2011. godinu.