Vijesti iz BiH

Danas sjednica Predsjedništva BiH

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas bi trebalo razmatrati odluku o davanju odobrenja za pristupanje BiH Evropskom sistemu za upozoravanje na poplave.

Predložena je i odluka o prihvatanju sporazuma i određivanju potpisnika za sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Ruske Federacije o regulisanju obaveza bivšeg SSSR-a po obračunima vezanim za robni promet između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ, zatim za dopunu broj 1 Sporazumu o finansiranju, koji se tiče državnog programa za BiH u okviru IPA-komponenta pomoć u tranziciji i izgradnji institucija za 2013. godinu.

Informacija o učešću delegacije Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH na sastanku ministara odbrane jugoistočne Evrope (SEDM) također je u najavljenom dnevnom redu današnje sjednice Predsjedništva BiH.

Među brojnim drugim tačkama dnevnog reda, predložene su odluke o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o izmjenama i dopunama Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Bugarske o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i robe te o pristupanju Bosne i Hercegovine Fakultativnom protokolu uz Konvenciju o pravima djeteta koji se odnosi na postupak po predstavkama.

Prijedložene su i odluke o ratifikaciji Sporazuma o saradnji u području turizma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Kipar, Sporazuma o grantu između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH u vezi s regionalnim programom stambenog zbrinjavanja, Protokola između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Slovenije o primjeni Sporazuma između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o readmisiji osoba koje borave bez dozvole, kao i Sporazuma o grantu – Projekat jačanja finansijskog upravljanja i kontrole između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj/Međunarodne asocijacije za razvoj (Svjetska banka).

(Izvor:.predsjednistvobih.ba)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend