Danas sjednica Fiskalnog vijeća BiH

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Nikola Špirić zakazao je za danas sjednicu Fiskalnog vijeća BiH, kojoj će, u dijelu posvećenom ispunjavanju obveza iz stand by aranžmana, nazočiti predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda.

Kako je najavljeno, dnevnim redom predviđeno je i razmatranje Globalnog okvira fiskalne bilance i politika u BiH za razdoblje 2011.-2013. godina.