Danas se obilježava Svjetski dan mentalnog zdravlja

Na inicijativu Svjetske federacije za mentalno zdravlje (World Federation of Mental Health) svake godine 10. oktobra obilježava se Svjetski dan mentalnog zdravlja u cilju podizanja svijesti o važnosti problema povezanih s mentalnim zdravljem.

Mentalno zdravlje pojedinca, kažu stručnjaci, podrazumijeva lični osjećaj psihičkog blagostanja, uspješnosti i zadovoljstva, predstavlja važan izvor kvalitetnog življenja a ujedno je i važan resurs za porodicu i društvo.

Izostanak mentalnog zdravlja, bez obzira na tjelesno, uvijek znači duševnu patnju, gubitak ljudskog potencijala te disfunkciju pojedinca na svakom polju. Stoga je važno, uvijek iznova, ponavljati kako „nema zdravlja bez duševnog zdravlja“ a javno-zdravstvenim mjerama graditi osnove za visokokvalitetno mentalno zdravlje društva i pojedinca u njemu.

Svjetski dan mentalnog zdravlja, koji se obilježava pod okriljem Svjetske federacije za mentalno zdravlje, prilika je da se javnosti skrene pažnja na pitanja mentalnih poremećaja i očuvanja mentalnog zdravlja ljudi. Iako su mentalne bolesti sve češće na popisu globalnih javno-zdravstvenih problema, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije vidljivo je kako više od 40 posto zemalja nema nacionalnu politiku za zaštitu mentalnog zdravlja.

O tome koliko je zapravo mentalno zdravlje bitno govori i sama definicija zdravlja koju je 1926. godine dao Andrija Štampar: „Zdravlje je stanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti“. Od Štamparova govora na zasjedanju prve Skupštine svjetske zdravstvene organizacije, 25. juna 1948. godine do danas prošlo je 66 godina, a jednako je aktuelno ono što je, između ostalog, rekao: „Bolest nije posljedica samo fizičkih i bioloških faktora”.
Dodjelom uvjerenja/certifikata okupacionim terapeutima u mentalnom zdravlju u Federaciji BiH, obilježava se ovogodišnji Svjetski dan mentalnog zdravlja – 10. oktobar na temu „Mentalno zdravlje na radnom mjestu”.
Federalno ministarstvo zdravstva u partnerstvu sa Asocijacijom XY kroz „Projekat mentalnog zdravlja u BiH”, kojeg podržava Vlada Švicarske, i u saradnji sa Medicinskim fakultetom Univerziteta u Zenici organizovalo je jednogodišnju edukaciju iz oblasti okupacione terapije u mentalnom zdravlju za 65 profesionalaca.
Prisutnim novinarima se tom prilikom obratiti pomoćnik federalnog ministra zdravstva dr. Goran Čerkez, direktorica za saradnju pri Ambasadi Švicarske u Bosni i Hercegovini Barbara Dätwyler Scheuer, šef Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u BiH dr. Victor Olsavszky, dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici doc. dr sc Harun Hodžić i direktorica Asocijacije XY Emina Osmanagić.