Lokalne vijesti

Danas radarske kontrole u KSB

Stacionarni radari
 • M-5 Kalibunar, općina Travnik (kod BP INA)
 • M-5 Vitez (kod Impregnacije)
 • M-5.1 Kaonik-Kiseljak, u naselju Kaćuni
 • M-5.1 M-5.1 Brnjaci
 • M-16.4 Nević Polje-Novi Travnik
 • M-16.2 Gornji Vakuf/Uskoplje, u naselju Trnovača
 • M-5 Busovača
 • M-16.2 Vrbanja
 • M-16.4 Bristovi
 • M-5 Jajce (Donje Pijavice)
Nestacionarni radari
 • PS TRAVNIK
 • Najavljene radarske kontrole za 16. 09. 2020. -PS TRAVNIK
  08:00 do 10:30 sati Nova Bila
  12:00 do 13:30 sati Dolac na Lašvi
  14:00 do 15:30 sati Šehida
 • PS VITEZ
 • Najavljene radarske kontrole za 16. 09. 2020 -PS VITEZ
  17:00 do 21:00 sati R-441 Donja Dubravica
  21:00 do 01:00 sati lokalni put za bolnicu Nova Bila
 • PS FOJNICA
 • Najavljene radarske kontrole za 16. 09. 2020. -PS FOJNICA11:30 do 13.00 sati Pločari Polje
  13:30 do 15:00 sati Lužine
 • PS BUGOJNO
 • Najavljene radarske kontrole za 16. 09. 2020. -PS BUGOJNO10:00 do 11:00 sati Bugojno-Gornji Vakuf/Uskoplje, Vrbanja
  11:30 do 13:00 sati Bugojno-Donji Vakuf, Podgaj
  14:00 do 15:30 sati ulica Armije BiH (škola)
  16:00 do 17:30 sati Bugojno-Kupres, Poriče
 • PS DONJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 16. 09.2020. -PS DONJI VAKUF
  17:30 do 18:30 sati Prusac
  19:30 do 20:30 sati Nova Travnička
  21:00 do 22:00 sati Rujanci
 • PS GORNJI VAKUF
 • Najavljene radarske kontrole za 16. 09. 2020. -PS GORNJI VAKUF/USKOPLJE08:00 do 09:00 sati ulica Bistrička cesta
  17:00 do 19:00 sati Trnovača
  22:00 do 00:00 sati ulica Vrbaska
 • PS JAJCE
 • Najavljene radarske kontrole za 16. 09. 2020. -PS JAJCE08:30 do 10:30 sati M-5 Vinac
  11:00 do 13:00 sati M-5 Dolabije
 • PS BUSOVAČA
 • Najavljene radarske kontrole za 16. 09. 2020. -PS BUSOVAČA
  19:00 do 20:00 sati Polje
  20:00 do 21:00 sati Kaonik
  21:00 do 22:00 sati Gavrine kuće
  22:00 do 23:00 sati ulica Tisovačka
  23:00 do 00:00 sati ulica N.Š.Zrinski
 • PS KISELJAK
 • Najavljene radarske kontrole za 16. 09. 2020. -PS KISELJAK
  08:30 do 11:00 sati ulica Sarajevska cesta
  12:00 do 14:30 sati ulica Kraljice Katarine
Previous ArticleNext Article

Send this to a friend