Vijesti iz BiH

Danas isplata akontacija bivšim pripadnicima OS

Federalni zavod MIO, temljem odluka Vlade FBiH, isplatit će danas akontacije bivšim pripadnicima Oružanih snaga BiH koji su ostvarili pravo na mirovinu sukladno Zakonu o službi u OS BiH, a žive na području FBiH.

Akontacije su jednake iznosu najniže redovite mirovine koju Zavod isplaćuje svojim korisnicim, te iznose  310.73 KM. Isplata akontacija odvija se u skladu sa sporazumom kojega su 30. prosinca 2011. godine potpisali Sulejman Tihić, dopredsjednik Doma naroda Parlamenta BiH i Nermin Nikšić, premijer FBiH, s predstavnicima Udruženja otpuštenih pripadnika OS BiH. Spomenuti iznos primit će ukupno 1.442  bivša pripadnika OS BiH, čije je stalno prebivalište na području FBiH. Sredstva potrebna za drugu isplatu iznose 448.072,66 KM. Vlada Federacije osigurala je spomenuti novac za bivše pripadnike OS BiH, koji čekaju na početak isplate mirovina, koje će se financirati iz proračuna BiH, za razdoblje od tri mjeseca tj. Za prosinac, siječanj i veljaču.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend