Lokalne vijesti

Danas 21. sjednica Vlade KSB

Za danas je sazvana 21.sjednica Vlade KSB. Na dnevnome redu je čak 27 točaka, od kojih izdvajamo:

-Dokument okvirnoga Proračuna KSB za razdoblje 2013. – 2015. godine,
-Prijedlog zakona o organizaciji i djelokrugu kantonalnih ministarstava i drugih tijela kantonalne uprave KSB,

 

-Prijedlog zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu KSB,

-Prijedlog odluke o osnivanju javne ustanove Direkcije za regionalne puteve KSB

-Konačni Izvještaj o izvršenoj reviziji financijskih izvještaja Proračuna KSB od Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine,
-Prijedlog odluke o utrošku sredstava namijenjenih za informiranje za 2012. godinu,
-Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za izvođenje radova na regulaciji korita rijeke Bile uz Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvođenje radova na regulaciji korita rijeke Bile,
-Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za izvođenje radova na izgradnji vodovoda u MZ Grahovčići, općina Travnik uz Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvođenje radova na izgradnji vodovoda u MZ Grahovčići, općina Travnik,
-Suglasnost za pripremu izrade početne bilance stanja poduzeća komunalne i veterinarske djelatnosti i elektronskih medija,
-Informacija o aktivnostima SRC Vlašić o opskrbi vodom stanovnika platoa Vlašić (po Zaključku Vlade) i 
-Informacija o događanjima u krugu tvornice ”Vitezit”, Vitez – MUP KSB.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend