Damir Mašić o pravilu izbora samo jednog udžbenika

Federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić izjavio je da je u završnoj fazi realizacija konkursa za deveti razred osnovne škole sa setom pravila koja definiraju udžbeničku politiku u FBiH, a za naredne dvije godine taj proces bi trebalo da bude u potpunosti zaokružen i za sve razrede primijenjena nova pravila i izbor jednog udžbenika po predmetu i razredu.

“Stigle su žalbe na ocjenu stručnog tima recenzenata. Uskoro bi trebao početi postupak superrecenzija na osnovu žalbi koje su pristigle, praktično bit će odobren po jedan udžbenik za svaki razred”, kazao je on. Za svaki naredni konkurs koji bude raspisan, važit će, kaže ministar Mašić, kao i za deveti razred, ova nova pravila i jedan udžbenik. “Tako da bi, u naredne dvije godine, trebalo da imamo u potpunosti zaokružen proces i za sve razrede primijenjena nova pravila i izbor jednog udžbenika po predmetu i razredu kad je u pitanju devetogodišnja osnovna škola u FBiH,” kazao je. Mašić je precizirao da su stručni timovi recenzenata po predmetu završili proces recenziranja, a materijal je poslan izdavačima. Pojedini izdavači su uputili žalbe jer su imali primjedbe na ocjenjivanje, a koordinacija ministara nedavno je usvojila listu recenzenata koji treba da izvrše tzv. superrecenzije, odnosno da postupe po žalbama na pojedine predmete. Koordinacija ministara obrazovanja i nauke u FBiH usvojila je krajem prošle godine odluku na osnovu koje su primijenjene izmjene udžbeničke politike u FBiH, a ministar Mašić ističe da je cilj bio napraviti transparentan i javan proces u kojem će svako imati dio odgovornosti. “Sad se zna ko su recenzenti i oni snose svoj dio odgovornosti. Zna se i ko su superrecenzenti i oni snose dio odgovornosti. Također, svoj dio odgovornosti snose i izdavači kao i ministarstva, od federalnog do kantonalnog. Svi smo mi u tom procesu dužni otkloniti bilo koju vrstu grešaka koje bi se mogle pojaviti”, navodi on. Kao jedno od pravila bila je planirana i zabrana štampanja udžbenika izvan BiH čime se željela zaštititi domaća štamparsko – izdavačka djelatnost i angažirati domaći kapaciteti, ali su bili zakonski limitirani. Tako je, kaže Mašić, koordinacija ministara dala preporuku svim izdavačima da se udžbenici štampaju u BiH. Ne mogu ih, kaže, spriječiti ili utlimativno uslovljavati jer bismo onda prekršili međunarodne sporazume koje je BiH potpisala. Po riječima ministra Mašića, nadležnost u oblasti obrazovanja je na nivou kantona, a uloga Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke je da vrši koordinaciju, što znači dobrovoljnu aktivnost. S tim, u vezi prije početka školske godini planiraju izaći i s prijedlogom kako generalno u FBiH riješiti problem tzv. dvije škole pod jednim krovom i završiti priču u vezi s diskriminacijom u obrazovanju, a da ne budu ugrožena prava bilo kojeg pojedinca, pripadnika bilo koje vjerske, etničke ili druge skupine, konstitutivnih naroda i ostalih. “Krajem kolovoza ili početkom rujna izaći ćemo s konkretnim prijedlozima i rješenjima koja ne obvezuju nikoga, ali mi smatramo shodnim da bar ponudimo rješenje. Hoće li ono biti prihvaćeno, ovisi od kantonalnih ministarstava,” kaže ministar Mašić.