Lokalne vijesti

Čuvari rijeka: Vlada FBiH mora što hitnije preći s riječi na djela

U Bosni i Hercegovini (BiH) je planirana izgradnja preko 400 malih hidroelektrana (MHE) na više od 250 vodenih tokova.

Ovi projekti uništavaju živi svijet oko rijeka i u rijekama – privredu sela i biodiverzitet naših rijeka kao jednog od najvrjednijih prirodnih bogatstava BiH. Šira javnost je spoznala da MHE ne doprinose nikakvom širem javnom interesu, već isključivo bogaćenju pojedinaca iz financijsko-političkih klanova i zato je nužno što hitnije obustaviti daljnju gradnju, a preispitati sve do sada izdate dozvole!

Dugogodišnja borba za rijeke i uticaj javnosti su doprinijeli da je Zastupnički dom Federacije BiH u lipnju ove godine napokon donio Zaključak o zabrani izgradnje MHE i o reviziji već dodijeljenih dozvola. Ovim Zaključkom je dan rok Vladi FBiH da postupi po istom i pripremi podzakonske i zakonske akte za zabranu daljnje gradnje.

Vlada FBiH u ovom roku nije poduzela ništa. Progres je napravljen tek sredinom listopada kada su se Čuvari rijeka sreli na sastanku s premijerom Novalićem i predstavnicima nadležnih federalnih ministarstava. Na tom sastanku Vlada FBiH je dala obećanje da će se početkom studenog izjasniti o zahtjevima Čuvara rijeka koji su dostavljeni Vladi FBiH za izmjene zakonskog okvira u nadležnosti Vlade FBiH radi realizacije Zaključaka Parlamenta o  zabrani gradnje MHE, koju je 23. lipnja izglasovao Zastupnički dom Parlamenta FBiH.

Do današnjeg dana podrška se svodi na riječi i obećanja premijera i nadležnih. Čuvari rijeka i dalje inzistiraju i zahtijevaju konkretna podzakonska i zakonska rješenja kako bi se rijeke spasile što hitnije. Dok čekamo – još jedna rijeka “krvari”, Ugar. Ako se ta građevinska pošast ne zaustavi, na samom Ugru će biti izgrađeno ukupno sedam hidroelektrana. Cijela rijeka će završiti u cijevima. A Ugar je samo jedna od rijeka na kojima se u ovom periodu intenzivirala gradnja MHE – unatoč izričitom stavu najvišeg zakonodavnog tijela u FBiH.

Predstavnici grupe Čuvari rijeka iz cijele BiH su se danas okupili na rijeci Ugar da apeliraju na Vladu FBiH da što prije krene u konkretne radnje zaštite rijeka od MHE!

Ovim povodom najavili su i konferenciju za novinare, koja će se održati u nedjelju, u 11.00 sati, na rijeci Ugar na Vlašiću.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend