Svijet, Vijesti iz BiH

COVID-19 – Epidemiološka situacija – 24.3.2020. – 10h

  • Zavod za javno zdravstvo FBiH objavio je informaciju o epidemiološkoj situaciji, prema podacima prikupljenim danas do 10 sati.
  • SVIJET: 332.930 potvrđenih slučajeva, 14.510 umrlih
  • EUROPA: 171.424 potvrđenih slučajeva, najviše Italija 59.138 (5476 umrlih), Španjolska 28.572 (1720 umrlih),Njemačka 24.774 (94 umrlih),Francuska 15.821 (674 umrlih),  Švicarska 6.971 (60 umrlih).
  • FEDERACIJA BIH: 45 potvrđena slučaja; 22 u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, 8 u Zeničko-dobojskom kanton, 5 u Unsko-sanskom kantonu, 4 u Bosansko-podrinjskom kantonu,3 u Kantonu Sarajevo, 1 u Posavskom kantonu, 1 u Srednjobosanskom kantonu i 1 u Zapadnohercegovačkom kantonu.
    • Državljani BiH, uveženi slučajevi ili kontakti potvrđenih slučajeva. Lokalna transmisija.
    • 2 smrtna ishoda.

Federacija BiH

Tabela 1. Prijavljeni potvrđeni slučajevi COVID-19 u Federaciji BiH po kantonima, 23.03.2020.

Kanton Broj testiranih  Broj potvrđenih
Unsko-sanski kanton 17 5
Posavski kanton 4 1
Tuzlanski kanton 94 0
Zeničko dobojski kanton 25 8
Bosansko-podrinjski kanton 17 4
Srednjobosanski kanton 16 1
Hercegovačko-neretvanski kanton 153 22
Zapadnohercegovački kanton 9 1
Kanton Sarajevo 64 3
Kanton 10 1 0
Federacija BiH 400 45

Grafikon 1. Distribucija negativnih i laboratorijski potvrđenih slučajeva COVID-19, Federacija BiH

Slika 1. Geografska distribucija potvrđenih slučajeva COVID-19 u svijetu, na dan 23.03.2020

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend