Čišćenje i uređivanje odvodnih kanala

Trenutno traju radovi na uređenju, čišćenju i produbljivanju kanala u naselju Ahmići,  a radovi obuhvaćaju čišćenje kanala od zaraslog raslinja i drveća, kao i uklanjanja nagomilanog otpada. Uređivanje odvodnih kanala sprovodi se kako bi se smanjili problemi s oborinskim vodama i kako bi prilikom većih kiša odvodni kanali mogli primiti veliku količinu vode – navode iz JKP Vitkom Vitez.