Svijet

Cijene u Srbiji ruše sve prognoze

Godišnja inflacija u Srbiji premašit će 12 posto već krajem studenog, tvrdi ekonomista Vladimir Vučković. Tako sada izgleda da je utvrđena granica od 10 % u ovoj godini sada isuviše optimistična.

I profesor Miladin Kovačević ocjenjuje da će rast cijena prekoračiti 10 %, a možda doći i na 12 %, ali je napomenuo i da nije dobro da se o tome licitira. – Naše prognoze kažu da bi u septembru moglo doći do rasta cijena od jedan posto, u listopadu pokazuju značajan skok od cijelih četiri posto i tako do kraja godine – navodi Kovačević. – Ta inflacija nije podstaknuta tražnjom i u tom smislu monetarna politika je nemoćna. Sličan stav ima i prof. Stojan Stamenković, koji je rekao da rast inflacije ove godine nije bio izazvan monetarnom ekspanzijom, već rastom cijena na tržištu. Prema projekciji NBS, projektovana inflacija za 2012. godinu iznosila je 4,5 plus-minus 1,5 %. Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da poveća referentnu kamatnu stopu sa 10,5 na 10,75 %. Imajući u vidu da je rast cijena hrane i regulisanih cijena veći od očekivanog, kao i da su povećana inflaciona očekivanja, Izvršni odbor je odlučio da poveća referentnu kamatnu stopu, kako bi spriječio da se efekti rasta tih cijena preliju na ostale cijene…

 

Više na novosti.rs

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend