Vijesti iz BiH

Cigarete od 1. marta skuplje za 10 do 20 feninga

Kompanije TDR d.o.o. Sarajevo i Fabrika duhana Sarajevo dostavile su UIO BiH nove maloprodajne cijene cigareta koje će biti u primjeni od 1. 3. 2018. godine. Prema dostavljenim kalkulacijama novih maloprodajnih cijena cigarete će poskupjeti uglavnom za 0,10 KM po paklici, dok će samo nekoliko vrsta cigareta poskupjeti za 0,20 KM po paklici.

 

– Formiranje cijena je slobodno i stvar poslovne politike svake kompanije, te se cijene mogu mijenjati bilo kad u toku godine s tim da u maloprodajnu cijenu mora biti uključena akciza u skladu sa važećom Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2018. godinu i najava novih cijena mora biti dostavljena u UIO mjesec dana prije stupanja na snagu novih maloprodajnih cijena, saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

U skladu s Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2018. godinu, koju je donio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, definisano je da se u 2018. godini, na cigarete plaća sljedeća akciza proporcionalna akciza po stopi od 42 posto maloprodajne cijene cigareta i specifična akciza u iznosu od 75 KM za 1.000 komada, odnosno 1,50 KM za pakiranje od 20 komada.

– Ukoliko je ukupna akciza na cigarete (proporcionalna + posebna), koja je obračunata navedenim stopama, manja od minimalne akcize, onda se plaća minimalna akciza u iznosu od 2,60 KM po kutiji cigareta za pakovanje od 20 komada. Akciza na duhan za pušenje u 2018. godini utvrđuje se na način da iznosi 80 posto minimalne akcize na cigarete u 2018. godini i iznosi 104 KM po kilogramu, stoji još u saopštenju.

Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom cigareta i duhana, dužni su popisati zalihe istih na dan 1. 3. 2018. godine prije početka prometovanja i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru UIO. Na zatečene zalihe mora se obračunati razlika akcize u skladu sa Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2018. godinu, koja se mora uplatiti na Jedinstveni račun UIO.

(Oslobođenje)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend