Centri civilnih inicijativa: “Stipendije u BiH: politike i perspektive”

Centri civilnih inicijativa danas će u Sarajevu prezentirati analizu “Stipendije u BiH: politike i perspektive”. “Iako su u protekle tri godine učinjeni određeni pomaci u pogledu visine proračunskih izdvajanja i broja stipendista, politike stipendiranja u BiH, s aspekta europskih i regionalnih standarda, još uvijek su neefikasne, pa čak i prevaziđene.

Ovaj zaključak se izvodi iz činjenice da je stipendiranje, umjesto da bude dijelom obrazovne strategije, i dalje paušalna proračunska stavka, koja se tretira kao javna potrošnja, a ne kao investicija ili razvojna politika”, priopćio je CCI. Studija je rezultat obimnog trogodišnjeg istraživanja koje je proveo CCI, u svrhu poboljšanja sveukupnih politika stipendiranja u BiH. Također, studija predstavlja kvantitativnu i kvalitativnu analizu politika stipendiranja u protekle tri godine, uključujući komparativni prikaz podataka za sve razine vlasti.