Lokalne vijesti

CEM u Vitezu organizira prezentaciju projekta “Zagovaraj za sebe”

Centar za edukaciju mladih Travnik i Centar za promociju civilnog društva iz Sarajeva zajedno s regionalnim resursnim centrima DON Prijedor, TOPEER Doboj i CGS Livno, organiziraju javnu prezentaciju projekta „Zagovaraj za sebe”, koja će se održati u sali Općine Vitez u četvrtak, 7.4.2011. godine s početkom u 12 sati. Projekt „Zagovaraj za sebe“ ima za cilj promociju i zaštitu osnovnih ljudskih prava marginaliziranih grupa i jačanje socijalne kohezije i povjerenja u šest općina u BiH, među kojima je i općina Vitez, a podržan je od strane Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske.

Tijekom realizacije projekta Udruženje CPCD će, zajedno s Centrom za edukaciju mladih, nastojati na osnovu rezultata istraživanja mapiranih marginaliziranih grupa u navedenim općinama: 

– Informirati i podići svijest mapiranih marginaliziranih grupa o njihovim bazičnim ljudskim pravima (mapirane marginalizovane grupacije u općini Vitez su Romi i mladi);

– Ojačati kapacitete marginaliziranih grupa iz oblasti javnog zagovaranja;

– Planirati i provesti kampanju zagovaranja s ciljem unapređenja položaja navedenih marginalizovanih grupa, te 

– Omogućiti kreiranje i usvajanje Kodeksa o ljudskim pravima marginaliziranih grupa koji će biti sastavni dio već zaključenog „Sporazuma o suradnji između Vlasti  i NVO“.

(RP Vitez)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend