Lokalne vijesti

CEM održao šest javnih informativnih prezentacija Zakona o mladima FBiH

Centar za edukaciju mladih Travnik je u periodu od 13.7. do 21.7.2012. održao je šest javnih informativnih prezentacija Zakona o mladima FBiH na području KSB.

Prezentacije su dio projekta „Mladi za demokratsku BiH DANAS, a ne sutra“ i organizirane su s ciljem  informisanja što većeg broja građana/ki ovih općina, s posebnim naglaskom na mlade ljude, o sadržaju Zakona i odgovarajućim mehanizmima za sustavno uključivanje mladih ljudi u društvene procese koji proizlaze iz Zakona. Mladi iz općina Vitez, Busovača, Kiseljak, Travnik, Donji Vakuf, Novi Travnik, su imali priliku da s volonterima CEM-a direktno razgovaraju o Zakonu, i informiraju se o tome šta Vijeće mladih njihove općine, jednom kada bude formirano, treba raditi po pitanju mladih i omladinskih organizacija. Prema članku 4. (točka 3.) Zakona o mladima FBiH, Vijeće mladih je krovno udruženje mladih, zasnovano na dobrovoljnom članstvu omladinskih udruženja, a koje predstavlja interese mladih i omladinskih udruženja. Projekt „Mladi za demokratsku BiH DANAS, a ne sutra“ treba rezultirati formiranjem šest općinskih Vijeća mladih, i na koncu formiranjem i Kantonalnog Vijeća mladih. Projekt „Mladi za demokratsku BiH DANAS, a ne sutra“ je financiran od strane CCI-a (Centri civilnih inicijativa) kroz Program CAPP II.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend