CEM je uputio inicijative prema osnovnim školama i Ministarstvu obrazovanja KSB o organizaciji ekskurzija

Ekskurzije, prije svega, predstavljaju putovanja organizovana radi posjećivanja znamenitih mjesta, iz naučnih, kulturnih i drugih razloga, u skladu sa uzrastom, nastavnim planom i programom i programom za ekskurzije. Nažalost, u praksi se dešava da maloljetni učenici/ce, prilikom ekskurzija, većinu vremena provedu u diskotekama i hotelskim sobama, konzumirajući alkohol i druga opojna sredstva, što predstavlja otežavajuću okolnost i za same nastavnike/ce i čime se narušava i sam primarni cilj ekskurzija koji ima edukativno-odgojni karakter.

Također, u proteklih nekoliko godina maloljetni učenici/ce male mature obilježavaju u ugostiteljskim objektima, a ne u školama, pa su tako, konzumiranje alkohola, nargila i cigareta postali nezaobilazni dijelovi ovakvih proslava. Važno je napomenuti, da ovakvo obilježavanje mature, za mnoge učenike/ce predstavlja i prvi kontakt sa nabrojanim porocima, a poražavajuća je činjenica to što im je to omogućeno, upravo od strane škole, kao organizatora maturskih proslava.

S tim u vezi, CEM je uputio inicijative na adresu 51 osnovne škole na području SBK/KSB, kao i Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB u kojima upozorava na ove probleme, te poziva iste na njihovo rješavanje.

Ovim putem pozivamo sve maturante, posebno maturante osnovnih škola, da predstojeće maturske zabave proslave dostojanstveno i sigurno, kao i školske ekskurzije, ne konzumirajući alkohol. Također, pozivamo sve škole i nadležne organe da pojačaju aktivnosti za vrijeme trajanja maturskih zabava, kako bi se spriječila eventualna opijanja, koja mogu dovesti do agresivnih ponašanja i narušavanja javnog reda i mira, ali i do onih najtežih, po život opasnih posljedica.

(Centar za edukaciju mladih)