Novogodišnji Addiko Red Week: 2% kredita na poklon i Mastercard kreditna kartica, bez godišnje članarine

Uz posebnu Addiko Red Week ponudu, ne morate čekati Novu godinu za ostvarenje želja!

Posebna novogodišnja ponuda Addiko Bank Sarajevo omogućit će svim klijentima koji ugovore Addiko Blic gotovinski kredit dupli poklon: 2% iznosa kredita na poklon, a osim toga, korisnici ovog kredita dobit će i Addiko Mastercard kreditnu karticu – bez godišnje članarine.

Ova ponuda važi samo u periodu od 13. do 17.12.2021. Ostvarenje pogodnosti iz ove akcije mogu dobiti svi oni koji apliciraju za Addiko Blic gotovinski kredit i ukoliko im kredit bude i odobren.

 

„Najbolji poklon u ovo praznično vrijeme je novac koji klijenti mogu iskoristiti za svoje potrebe, onako kako oni žele. To nam je bio motiv da 2021. godinu završimo s ovom posebnom, prazničnom Addiko Red Week akcijom“, istakla je Amra Babić, marketing specijalista u Addiko Bank Sarajevo i naglasila da proces odobrenja kredita u Addiko Banci traje svega 30 minuta.

 

Addiko Mastercard kreditna 3u1 kartica omogućava korisnicima izbor između tri različita načina plaćanja, i to: plaćanje i do čak 12 rata, u skladu sa željama klijenta, beskamatno plaćanje s rokom otplate do 45 dana ili plaćanje dijela duga u iznosu od 5% mjesečno.

 

Kao i u prethodnim Addiko Red Week posebnim ponudama, klijenti mogu aplicirati u bilo kojoj poslovnici Addiko Bank Sarajevo, putem web ili Facebook stranice Addiko Bank Sarajevo  ili kontaktiranjem Addiko kontakt centra.

Nova nagradna igra Internacionalne ljekarne/apoteke Vitez

JU “Internacionalna ljekarna/apoteka” Vitez u svojoj novoj nagradnoj igri daruje dva proizvoda iz DERMEDIC® obitelji!!

Potrebno je da u narednih 7 dana (13.12.-20.12.2021.) preporučite svojim prijateljima da lajkaju njihovu Facebook ili Instagram stranicu. “Imena prijatelja navedite u komentaru posta, a mi ćemo sudionika s najviše preporuka nagraditi vrijednom nagradom.

Nagrada su dva vrijedna DERMEDIC® proizvoda:

– DERMEDIC® HYDRAIN3 krema za njegu područja ispod očiju i

– DERMEDIC® HYDRAIN3 micelarna otopina.

Sretno svima!

Dočekajte novu godinu u restoranu Central uz Exponent band!

Obavještavamo vas da su počele rezervacije za doček nove godine u restoranu Central u Vitezu. U ugodnom ambijentu, uz vrhunsku hranu i veliki izbor kvalitetnih pića, te uz provjerenu glazbenu podršku 𝗘𝗫𝗣𝗢𝗡𝗘𝗡𝗧 𝗕𝗔𝗡𝗗 – osigurajte sebi vrhunski početak 2022. godine.

Cijena karte 60,00 KM/osoba, a u cijenu su uračunati: večera, šampanjac u ponoć, glazba uživo.

Osiguran je i parking pod stalnim nadzorom (garaža FCBiH).

Početak je u 20:00h!

Info i rezervacije na broj 030 718 460.

NOVO U VITEZU: Moja optika u Shopping centru GMS

Na istom mjestu, ali u novom izdanju, u Shopping centru GMS u Vitezu, očekuje vas Moja optika.

Uz besplatan pregled vida, Moja optika vam nudi i veliki izbor okvira za dioptrijska stakla, a uskoro vas očekuje i bogata ponuda sunčanih naočala.

Za više informacija posjetite ih u Poslovnom centru 96 ili pozovite broj telefona 030/714-502.

(Radio Vitez)

JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

JKP «VITKOM» d.o.o. VitezNa temelju članka 20a Zakona o radu („sl. novine FBiH“ br. 26716 i 89/18), članka 15. Statuta JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez i članka 5. Pravilnika o radu JKP „VITKOM“ d.o.o. Vitez, članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Službene novine srednjobosanskog kantona“, br: 7/19), Odluke Uprave poduzeća o raspisivanju javnog oglasa, broj: 01-6949/21 od 09.12.2021. godine raspisuje:


JAVNI OGLASza prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Raspisuje se javni oglas za prijem radnika  na određeno i neodređeno  vrijeme za sljedeća radna mjesta:

 1. Vodoinstalater u RJ “Vodovod i kanalizacija“ – 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme.
 2. Pomoćni radnik u RJ “Vodovod i kanalizacija“ – 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme.
 3.  Građevinski radnik RJ “Vodovod i kanalizacija“- 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme.
 4. Djelatnik na održavanju zelenih površina u RJ “Komunalije“ – 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme.
 5. Inkasant u „Inkasantska služba“ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

  NAZIV RADNOG MJESTA
01.Vodoinstalater u RJ “Vodovod i kanalizacija“ – 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme
Opis poslova radnog mjesta:

 • svakodnevno vrši uvid u ispravnost cjevovoda vodovoda i vodovodne mreže, rezervoara za vodu, cjevovoda kanalizacije i kanalizacijske mreže, te o uočenim kvarovima odmah izvještava voditelja radne jedinice;
 • radi na otklanjanju i popravki uočenih kvarova;
 • prema nalogu voditelja vrši popravke na  primarnim, sekundarnim i tercijarnim cjevovodima;
 • vrši očitanje potrošnje vode sa vodomjera, kontrolu ispravnosti vodomjera i zamjenu neispravnog vodomjera;
 • prilikom rada na cjevovodima dužan je racionalno i pravilno koristiti raspoloživu opremu i alat, vodeći računa o njihovim tehničkim karakteristikama;
 • kontrolira ispravnost hidranata na vodovodnoj mreži i vrši njihov popravak;
 • vodi evidenciju o utrošenom materijalu, te vodi računa o njegovom racionalnom utrošku;
 • odgovoran je za kvalitetu izvedenih radova;
 • vrši pročišćavanje vodovodne mreže;
 • obvezan je raditi i izvan radnog vremena, kada to okolnosti zahtjevaju, prema nalogu voditelja;
 • radi na montaži, izgradnji, popravci, rekonstrukciji  i održavanju vodovodne i kanalizacijske  mreže i priključaka;
 • vrši poslove na izradi novih priključaka, obavlja priključenje novih potrošača na vodovodnu  mrežu i korisnike kanalizacije na kanalizacijsku mrežu;
 • vrši otkrivanje, evidentiranje i prijavljivanje neposrednom voditelju neovlaštenih i nelegalno priključenih potrošača korisnika vode i kanalizacije, radi poduzimanja potrebnih mjera protiv takvih potrošača;
 • vrši isključenje i priključenje korisnika sa vodovodne i kanalizacijske mreže po nalogu voditelja;
 • po potrebi vrši smjenska dežurstva na održavanju vodnih objekata
 •  pri radu pridržava se mjera zaštite na radu, uz uporabu osobnih zaštitnih sredstava;
 • postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.

Za svoj rad odgovoran je voditelju radne jedinice.
Otežani uvjeti rada: 5%
Grupa poslova: III
    02. Pomoćni radnik u RJ “Vodovod i kanalizacija“ – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme    
Opis poslova radnog mjesta:

 • obavlja sve pomoćne i manje složene poslove uz vodoinstalatere na održavanju primarnog i sekundarnog cjevovoda;
 • pomaže vodoinstalateru oko utovara, transporta i istovara alata i vodo-instalaterskog materijala;
 • obavlja ručni iskop zemlje i drugih materijala u manjoj mjeri, a nakon  završetka rada vodoinstalatera vrši zatrpavanje materijalom iz iskopa;
 • radi u manipulaciji materijala koji se koristi u radu vodoinstalatera;
 • radi manje složene poslove u okviru poslova izgradnje i održavanja objekta;
 • radi sve pomoćne poslove na gradilištu;
 • radi po nalogu voditelja grupe u koju je raspoređen;
 • racionalno koristi zaduženi materijal i alat prilikom rada;
 • vrši pročišćavanje kanalizacione mreže;
 • obavlja manje složene poslove uz vozila za prijevoz tečnih tereta, po stručnim uputama vozača;
 • obavlja poslove pranja i dezinfekcije autocisterne nakon upotrebe;
 • dužan je pridržavati se naputaka voditelja radne jedinice  i vozača vozila koje opslužuje, kao i mjera zaštite od požara;
 • pri radu je obavezan pridržavati se uputa i propisanih mjera zaštite,  uz uporabu mjera zaštite i osobnih zaštitnih sredstava;
 • postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.

Za svoj rad odgovoran je voditelju radne jedinice.
Otežani uvjeti rada: 5%
Grupa poslova: II
03. Građevinski radnik RJ “Vodovod i kanalizacija“- 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme
Opis poslova radnog mjesta:

 • radi poslove izgradnje novih objekata i  održavanja postojećih;
 • vrši sve poslove na pripremi i uređenju gradilišta;
 • vrši poslove izrade okana-šahtova kod izgradnje nove i rekonstrukcije postojeće vodovodne i kanalizacione mreže;
 • radi na izradi skela, oplata i drugih građevinskih konstrukcija;
 • radi po uputama rukovodioca gradilišta i prema projektnoj dokumentaciji;
 • radi poslove betoniranja;
 • obavlja hidroizolacijske radove;
 • po potrebi samostalno radi i vodi grupu radnika;
 • vodi evidenciju o utrošenom materijalu, te vodi računa o njegovom racionalnom utrošku;
 • tijekom rada dužan je pridržavati se mjera zaštite na radu, uz uporabu osobnih zaštitnih sredstava;
 • postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.

Za svoj rad odgovoran je voditelj radne jedinice.
Otežani uvjeti rada: 7%
Grupa poslova: III
04. Pomoćni radnik uz specijalna vozila u RJ „Prikupljanje, selekcija i odvoz otpada“ – 1 izvršitelj, radni odnos na neodređeno vrijeme
Opis poslova radnog mjesta:

 • obavlja manje složene poslove uz vozila za prijevoz otpadaka;
 • prinosi kante i druge namjenske posude do vozila i prazni ih u vozilo za prijevoz otpadaka;
 • vrši utovar i istovar otpada i dužan je voditi računa da se otpad  ne rasipa van za to određenih posuda, te pokupiti rasuti otpad;
 • veže kontejnere lancima ili čelićnim užadima radi njihovog utovara na specijalno vozilo za prijevoz otpadaka kontejnerima;
 •  ukoliko uoči bilo koji drugi materijal osim komunalnih otpadaka, prilikom pražnjenja posuda i utovara u vozilo dužan je provjeriti vrstu i sadržaj zajedno sa vozačem i o tome odmah obavijestiti voditelja radne jedinice;
 • obavlja poslove pranja i dezinfekcije  vozila i kontejnera;
 • u vrijeme snježnih padavina, dužan je očistiti snijeg do kontejnera i drugih posuda za otpatke, radi nesmetanog prilaza vozila za utovar i prijevoz otpadaka na pretovarnu stanicu i  deponiju;
 • nakon pražnjenja kontejnera i drugih posuda za skupljanje otpadaka dužan je vratiti ih na isto mjesto;
 • obavlja manje složene poslove uz vozila za prijevoz tečnih tereta, po stručnim uputama vozača;
 • obavlja poslove pranja i dezinfekcije autocisterne nakon upotrebe;
 • dužan je pridržavati se naputaka voditelja radne jedinice  i vozača vozila koje opslužuje, kao i mjera zaštite od požara;
 • sredstva zaštite na radu dužan je koristiti i čuvati do isteka roka njihovog trajanja;
 • pri radu pridržava se mjera zaštite na radu, uz uporabu osobnih zaštitnih sredstava;
 • postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.

Za svoj rad odgovoran je voditelju  radne jedinice.
Otežani uvjeti rada:  5%
Grupa poslova: II
05. Inkasant u „Inkasantska služba“ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
Opis poslova radnog mjesta:

 • vrši podjelu računa (mjesečno za pravne i fizičke osobe); 
 • vrši mjesečna očitanja potrošnje vode  po  vodomjeru za pravne osobe, te redovita tromjesečna, a po nalogu voditelja službe i  mjesečna očitanja vode po vodomjeru za  fizičke osobe;
 • vrši prijavu novih potrošača, ažurira  podataka o korisnicima komunalnih usluga, te dostavlja podatke o  ne aktivnim korisnicima radi odjave;
 • vrše prijavu korisnika komunalnih usluga – vikend kuća, radi obračuna godišnjeg paušala;
 • komuniciraju sa korisnicima komunalnih usluga na terenu u cilju ažururanja podataka, obavještavanja korisnika o potrebnim informacijama vezanim za pružanje komunalnih usluga i drugim slučajevima u cilju poboljšanja poslovnih odnosa;
 • vrši podjelu poziva za plaćanje, opomena i drugih pismena pravnim i fizičkim osobama;
 • vrši sortiranje i pakiranje računa (računi koji se dijele preko pošte);
 • vrši dostavljanje ugovora za pravne i fizičke osobe;
 • vrše kontrolu pravilnog evidentiranja potrošnje vode  i  ispravnosti korištenja komunalnih usluga, te uočene nepravilnosti unosi u dnevnik rada i prijavljuju voditelju službe;
 • vrši kontrolu mjernog mjesta i vodomjera, te uočene napravilnosti unosi u dnevnik rada i  prijavljuju voditelju službe;
 • utvrđuje i prijavljuje voditelju službe ne mogučnosti ili otežanom pristupu mjernom mjestu radi očitanja potrošnje vode, u cilju otklanjanja uočenih smetnji; 
 • pribavljaju podatke sa terena, kontroliraju točnost unesenih podataka o korisnicima  komunalnih usluga, broja članova domaćinstva i dr.;
 • vrši prijavu i evidentiranje svih promjene na terenu u vezi sa korisnicima komunalnih usluga (promjena adrese, podatke o korisnicima koji su umrli, podatke o nasljednicima i dr.) i dostavlja ih voditelju službe radi ažuriranja evidencije podataka korisnika komunalnih usluga;
 • evidentiranje svaki promjena na terenu u vezi sa otvaranjem i zatvaranjem poslovnih objekata i pribavljene podatke dostavlja voditelju službe;
 • učestvuje u rješavanju reklamacija upućenih od strane korisnika usluga;
 • redovito surađuje sa predsjednicima i članovima savjeta mjesnih zajednica u ažururanju podataka u evidencijama o korisnicima komunalnih usluga, za područje koje pripada njegovom djelokrugu rada;
 • odgovara za neprijavljivanje voditelju službe promjena nastalih podataka na terenu;
 • radi na naplati potraživanja poduzeća od korisnika usluga;
 • radi u timu za isključenje ne redovitih platiša i bespravnih korisnika po nalogu ovlaštene osobe;
 • uredno vode dnevnik rada i dostavljaju izvješće o radu voditelju službe na dnevnom, tjednom, mjesečnom, tromjesečnom, šestomjesečnom i godišnjem nivou;
 • predlaže primjenu propisa i unapređenje postojećeg korisničkog programa  i eventualno uvođenje novih programskih rješenja;
 • konstantno prati promjene u poslu kao i propuste, te na vrijeme predlaže nova rješenja u cilju efikasnijeg obavljanja i unaprjeđenja procesa rada u poduzeću;
 • postupa u skladu sa Etičkim kodeksom, Pravilnikom o radu, Pravilnikom o zaštiti na radu i drugim općim aktima poduzeća.
 • Za svoj rad odgovoran je voditelju službe.

OPĆI I POSEBNI UVJETI
Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:
 –  da je državljanin BiH,
 –  da ima navršenih 18 godina,
 – da je fizički i psihički sposoban za obavljanje radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca.

Pored općih uvjeta propisanih zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete, i to:
Za poziciju:

01.Vodoinstalater U RJ “Vodovod i kanalizacija“
– KV – III stupanj stručne spreme
– vodonstalaterske struke
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci,
– vozačka dozvola B kategorije
– zdravstvena sposobnost za obavljanje  poslova s otežanim uvjetima rada
02.  Pomoćni radnik u RJ “Vodovod i kanalizacija“ – 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme    
– NK – II stupanj stručne spreme
– osnovno obrazovanje
– sa ili bez radnog iskustva
– zdravstvena sposobnost za obavljanje  poslova s otežanim uvjetima rada
03. Građevinski radnik RJ “Vodovod i kanalizacija“
– KV – III stupanj stručne spreme
– zidar, tesar ili drugi građevinski smjer
– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci
– vozačka dozvola B kategorije
– opća zdravstvena sposobnost
04. Pomoćni radnik uz specijalna vozila u RJ „Prikupljanje, selekcija i odvoz otpada“
– NK – II stupanj stručne spreme
– osnovno obrazovanje
– sa ili bez radnog iskustva
– zdravstvena sposobnost za obavljanje  poslova s otežanim uvjetima rada
05. Inkasant u „Inkasantska služba“ – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.
– SSS – IV stupanj stručne spreme
– smjer ekonomski ili tehnički
– 1 godina radnog iskustva u struci
– vozačka dozvola B kategorije
– opća zdravstvena sposobnost
   Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji FBiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji FBiH i Zakon o o dopunskim pravima KSB/SBK. Prioritet pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrde, uvjerenja i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost.
Sa izabranim kandidatima koji se primaju na neodređeno radno vrijeme potpisat će se ugovor o radu.
Radnik će obavljati poslove radnog mjesta u Vitezu i ostalim mjestima po nalogu Direktora ili neposrednog rukovoditelja, na udaljenosti do 20 km od sjedišta poduzeća.
Radno vrijeme svaki radni dan od ponedjeljka do petka, od 7:00 sati do 15:30 sati.
POTREBNA DOKUMENTACIJA
Kandidati su uz obvezni dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju ne stariju od (6) šest mjeseci:
1. Prijavu na natječaj sa naznakom na koje mjesto se kandidat prijavljuje i kratak životopis sa obveznim podatcima (telefon, adresa),
2. Uvjerenje o državljanstvu,
3. Izvod iz matične knjige rođenih,
4. Uvjerenje o prebivalištu iz CIPS-a,
5. Diploma o završenoj školskoj spremi,
6. Potvrda/Uvjerenje kojom kandidat dokazuje da ima prioritet u zapošljavanju,
7. Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole B kategorije (za poz. 01., 03. I 05),
8. Dokaz o radnom iskustvu u struci (za poz. 01., 03. i 05.).

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu ne mogu biti stariji od šest mjeseci i dostavljaju se u originalu ili ovjerenoj  kopiji.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 (osam) dana dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ovlaštene zdravstvene ustanove za radno mjesto na koje se prijavljuje.
Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano osnovno obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije i održanog intervjua sa svakim kandidatom.  Proces izbora kandidata za radna mjesta za koja je kao uvjet propisano srednje  obrazovanje zasniva se na razmatranju dostavljene dokumentacije, te održanog pismenog ispita  i usmenog intervjua sa svakim kandidatom.
U skladu sa člankom 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, br: 7/19 ) i članka 9. točka (2) Pravilnika o radu JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez osim razmatranja dokumentacije, te pismenog , usmenog ispita i intervjua  za poziciju 01. i 03. provesti će se i praktični ispit, radi dodatne provjere znanja kandidata.
Javni oglas  ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u jednim dnevnim novinama i web stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona, Kantona Središnja Bosna  i web stranici općine Vitez. Rok za podnošenje prijava računa se od dana zadnje objave.
Sve informacije tražiti putem telefonskog poziva na broj: 030/711-369.
Prijave sa potrebnom dokumenacijom  u zatvorenim kovertama dostavlja se osobno ili preporučeno pošiljkom na adresu: JKP «Vitkom» d.o.o. Vitez, Kralja Tvrtka bb., 72 250 Vitez
  sa naznakom: „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se  uzmati u razmatranje.
Poduzeće nije obvezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.


                                                                                                                  Datum: 10.12.2021.
                                                                                                                  DIREKTOR,
                                                                                                                                         
                                                                                                                  Jasna Babić

Tvornici furnira „PALAVRA“ potreban referent prodaje

Tvornica furnira „PALAVRA“ d.o.o. raspisuje OGLAS za prijem u radni odnos na radno mjesto: 1. Referent prodaje – 1 izvršitelj

Poslovi i radni zadaci:

✓ Poslovi vezani uz pretprodajni i prodajni proces (obrada narudžbi, izrada ponuda, izrada faktura, prijemnica i otpremnica, rad s tehničkom dokumentacijom, itd.)

✓ Svakodnevni kontakt s kupcima, osobno, putem telefona i e-maila

✓ Postprodajne aktivnosti (evidentiranje dokumentacije, itd.)

✓ Sravnjenje kupaca,

✓ Ostali poslovi iz domena prodaje.

✓ Obavlja i druge poslove po nalogu poslodavca.

Potrebne kvalifikacije:

➢ VSS ili SSS

➢ Poznavanje rada na računaru, MS office (excel, word..)

➢ Poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,

➢ Obvezno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

Nudimo:

➢ Mogućnost stalnog zaposlenja (nakon probnog roka)

➢ Redovna mjesečna primanja kao i osiguranje

➢ Kontinuirano profesionalno usavršavanje

➢ Ugodno radno okruženje

❖ Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

❖ S kandidatima koji uđu u uži izbor obavit će se usmeni intervju.

❖ Prikupljene osobne podatke koristiti ćemo isključivo u svrhu izbora kandidata za zapošljavanje za oglašeno radno mjesto.

Lokacija: Nova Bila

Prijave slati isključivo na email: palavra@palavra.ba

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva KSB raspisalo Oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu članka 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/05.), ministar Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kantona Središnja Bosna raspisuje:

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kantona Središnja Bosna vrši prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme:

Viši referent – tehnički tajnik………………………………. 1 (jedan) izvršitelj

Pored općih uvjeta predviđenih člankom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– IV. stupanj stručne spreme: upravna, gimnazija ili ekonomska škola,
– najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža nakon stjecanja SSS
– položen stručni ispit
– poznavanje rada na računaru

Uz prijavu na javni oglas kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente (originali ili ovjerene kopije):
– prijava na javni oglas sa životopisom
– uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci),
– diplomu o školskoj spremi,
– uvjerenje o radnom stažu,
– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
– dokaz o poznavanju rada na računaru,
– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca),
– ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disiplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji BiH, odnosno Bosni i Hercegovini,
– ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Izabrani kandidat je obvezan naknadno dostaviti dokaz o zdravstvenoj sposobnosti.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Prijave, osobno ili putem pošte (preporučeno) dostaviti na adresu:
Kanton Središnja Bosna, Ministarstvo poljoprivrede , vodoprivrede i šumarstva, Stanična 43, 72270 Travnik, s naznakom “Za Javni oglas o prijemu u radni odnos”.

MINISTAR
_____________________
Salkan Merdžanić, mr.sc,

JAVNI OGLAS

Besplatan pregled u JU Internacionalna ljekarna/apoteka Vitez

U srijedu, 8.12.2021. godine, u ljekarni Ogranak 2 JU Internacionalna ljekarna/apoteka Vitez, možete obaviti besplatan pregled stanja minerala i vitamina QRMA metodom.

“Skrb o zdravlju podrazumijeva i redovne kontrole, ali i razgovore o našim prehrambenim, zdravstvenim i drugim životnim navikama – zato smo tu za Vas. Navratite bez prethodne najave, naši ljekarnici su Vam na usluzi sa svojim znanjem i savjetima”, poručuju iz JU Internacionalna ljekarna/apoteka Vitez, uz napomenu da Vam savjetuju samo ono što je najbolje za Vas i Vaše zdravlje.

Objavljen Natječaj za imenovanje općinskog pravobranitelja za općine Vitez i Busovača

Na osnovu čl. 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 34/03,12/13 i 65/13) i čl. 35. Zakona o pravobraniteljstvu (“Službene novine KSB”, broj 8/17), Općinski načelnici za općine Vitez i Busovača objavljuju; 


 
JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE OPĆINSKOG PRAVOBRANITELJA ZA PODRUČJE OPĆINA VITEZ I BUSOVAČA

I. NAZIV POZICIJE 

01.    Općinski  pravobranitelj- 1 (jedan) izvršitellj

II. OPIS POZICIJE 

Ovlaštenja i nadležnosti općinskog  pravobraniteljstva utvrđeni su odredbama čl. 32. i čl. 34. Zakona o pravobraniteljstvu (“Službene novine KSB”, broj 8/17). Općinsko javno pravobraniteljstvo obavlja poslove pravne zaštite, imovine i imovinskih interesa za područje općina Vitez i Busovača, njihovih organa, drugih državnih organa i fondova koji imaju svojstvo pravne osobe, a koji se financiraju iz proračuna općina ili u odnosu na njih Općina vrši osnivačka prava; daje pravna mišljenja u postupku donošenja akata kojima se uređuju imovinsko-pravni odnosi; pokreće postupke za uknjižbu stvarnih prava na nekretninama čiji je nositelj općina i iste zastupa; pruža  stručnu  pomoć  općinskim  organima,  službama  i ustanovama, kao i pravnim osobama koje osniva  općina, ako je to aktom o  osnivanju  predviđeno.
Poslove zastupanja vrši pred svim sudovima i drugim nadležnim tijelima, inozemnim sudovima, arbitražama i drugim inozemnim državnim tijelima i organizacijama, te vrši druga prava i dužnosti utvrđene Zakonom. 

III Trajanje mandata

Izbor i imenovanje Općinskog pravobranitelja vrši se na mandatno razdoblje od četiri(4) godine i može biti ponovno biran.2.OPĆI  UVJETI

Kandidat za imenovanje na dužnost općinskog javnog pravobranitelja mora ispunjavati sljedeće uvjete:
-da je državljanin Bosne i Hercegovine,
-da je zdravstveno sposoban za obavljanje posla za koji se kandidira, 
-da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije, 
-ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju, u roku od pet godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, 
-da mu odlukom suda nije zabranjeno imenovanje na dužnost općinskog javnog pravobranitelja, 
-da se na njega ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, 
-da nije službeni nositelj izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosbe i Hercegovine (“Službeni novine FBiH”, broj 70/08). 
-da nije član, niti obavlja poslove u organima stranke, političkim udruženjima ili fondacijama koje su povezane.

Kandidat koji bude imenovan za poziciju Općinskog pravobranitelja obvezan je da nadležnoj općinskoj službi dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje posla, u roku od osam dana od dana prijema pravosnažnog rješenja o imenovanju.


3.POSEBNI UVJETI

Pored općih uvjeta, kandidati za upražnjenu poziciju dužni su ispunjavati i slijedeće posebne uvjete:
-visoka stručna sprema-završen Pravni fakultet- VII/1 stupanj stučne spreme-odnosno visoko obrazovanje najmanje drugoga ciklusa diplomskog sveučilišnog studija bolonjskog sustava studiranja koji se vrjednuje s najmanje 300 ECTS bodova,
– položen pravosudni ispit, 
-radno iskustvo od najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva poslije položenog pravosudnog ispita na pravnim poslovima u pravobraniteljstvu, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima, poduzećima i drugim pravnim osobama,
-da posjeduje najviše moralne osobine za obavljanje poslova općinskog javnog pravobranitelja, 

IV. POTREBNI DOKUMENTI

Svi zainteresirani kandidati su uz prijavu na javni natječaj dužni priložiti: 
-životopis, adresu i broj kontakt telefona, 
-uvjerenje o državljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci)
-diplomu o završenom fakultetu, 
-uvjerenje o položenom pravosudnom ispitu, 
-uvjerenje o radnom iskustvu od najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva poslije položenog pravosudnog ispita na pravnim poslovima u pravobraniteljstvu, pravosudnim tijelima i drugim državnim tijelima, poduzećima i drugim pravnim osobama.
-ovjerenu izjavu da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup koji predstavlja smetnju za imenovanje na upražnjenu poziciju, u roku od pet godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, 
-ovjerenu izjavu da mu odlukom suda nije zabranjeno imenovanje na dužnost općinskog javnog pravobranitelja, 
-ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine, 
-ovjerenu izjavu da nije zvanični nositelj izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosbe i Hercegovine (“Službeni novine FBiH”, broj 70/08). 
-ovjerenu izjavu da nije član, niti obavlja poslove u organima stranke, političkim udruženjima ili fondacijama koje su povezane

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na javni natječaj moraju biti originali ili ovjerene kopije. 

V.Podonošenje prijava

Prijave s potrebnom dokumentacijom se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom s naznakom”Javni oglas za izbor i imenovanje Općinskog pravobranitelja “NE OTVARAJ”, na adresu “Općina Vitez, ul. Stjepana Radića broj 1. 72 250 Vitez-Povjerenstvo za izbor.

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Javni oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog oglasa, a bit će objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, Dnevnim listovima „Večernji list“ i „ Oslobođenje“, Oglasnoj ploči Općine Vitez, Oglasnoj ploči Općine Busovača, web stranici Općine Vitez i općine Busovača.
Prijavu na javni natječaj s traženom dokumentacijom treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave u “Službenim novinama Federacije BiH”. 


Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju. 


Za Općinu Vitez                                                                      Za općinu Busovača
OPĆINSKI NAČELNIK                                                            OPĆINSKI NAČELNIKBoris Marjanović                                                                Asim Mekić