Vijesti iz BiH

Čak 40 posto gradova nema prostorni plan

Na prostoru FBiH čak 40 posto općina i gradova uopće nema donesene prostorne planove zbog čega postupak izdavanja građevinskih dozvola u nekim slučajevima traje i više od godinu dana, piše Večernji list BiH.

 

Veliki nedostaci

U općinama i gradovima u kojima su prostorni planovi doneseni oko 33% slučajeve ti planovi uopće nisu usuglašeni s prostornim planovima županija.

Analizom prikupljenih informacija o stanju urbanističkih planova utvrđeno je kako 37% općina nema donesene sve potrebne urbanističke planove. Istodobno, u općinama u kojima su doneseni urbanistički planovi njih 62% nije usuglašeno s prostornim planom općine.

U općinama i gradovima u kojima su doneseni regulacijski planovi u najvećem broju slučajeva, pokazala je analiza revizije, nedostaju osnovni dokumenti i informacije o podzemnim, nadzemnim i drugim instalacijama koje bi općine/gradovi trebale imati na raspolaganju prilikom izdavanja građevinskih dozvola.

To u praksi znači da radovi na rekonstrukciji vodovodne, kanalizacijske, elektromreže ili telekomunikacijske mreže traju dulje po nekoliko mjeseci od svih zadanih rokova za završetak radova, a građeni čekaju u kolonama kako bi došli do svog odredišta.

Izdavanje dozvola

Praksa pokazuje kako nepostojanje ili zastarjelost prostorno-planskih dokumenata, koji obuhvaćaju područje općine ili grada, otežava i usporava postupak izdavanja urbanističke suglasnosti s obzirom na to da su prostorno-planski dokumenti osnova za izdavanje predmetne suglasnosti.

– U slučaju nepostojanja odgovarajućih prostorno-planskih dokumenata, zahtjev investitora dostavlja se na mišljenje instituciji nadležnoj za planiranje i programiranje prostornog uređenja u županiji ili posebno imenovanom povjerenstvu za davanje stručne ocjene. Navedena procedura može potrajati i do dva mjeseca.

Revizija je konstatira da izdavanje građevinskih dozvola, uz primjenu odredbe o “prešutnoj suglasnosti”, podrazumijeva da su ispunjeni svi preduvjeti, prvenstveno oni koji se odnose na postojanje kvalitetnih i pouzdanih prostornih planova u kojima su sadržane sve potrebne informacije za izdavanje građevinske dozvole.

U protivnom, primjena odredbe o “prešutnoj suglasnosti” nije prihvatljiva jer otvara mogućnost za izdavanje nezakonitih građevinskih dozvola koje mogu prouzročiti dalekosežnije negativne posljedice – stoji u izvješću.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend