Vijesti iz BiH

Čak 300 trgovaca tražilo promjenu cijena goriva u FBiH

Prateći kretanje cijena naftnih prerađevina na svjetskom tržištu, evidentno je kako porast cijene sirove nafte na svjetskom tržištu najčešće automatski utječe i na porast cijene naftnih prerađevina na domaćem tržištu.

 

Vezano uz navedeno, na visinu cijene u BiH također utječu i drugi čimbenici: kurs dolara, rafinerijske cijene derivata, kao i izmjena normative u pogledu visine javnih prihoda koji su sadržani u cijeni naftnih prerađevina.

Na osnovi Zakona o kontroli cijena, federalni ministar trgovine donio je uputu o načinu, sadržaju i rokovima dostave obavještenja o promjeni cijena i marži za određene proizvode i usluge kojim je propisana obveza gospodarskim subjektima da Federalnom ministarstvu trgovine dostavljaju radi evidentiranja obavještenja o promjeni cijena (OPC obrazac) i marži na malo za proizvode i usluge određene u točki III odluke o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju BiH, i to za pogonska motorna goriva s unutarnjim sagorijevanjem i ulja za loženje (LUEL), koji se prodaju u maloprodajnom objektu (benzinskoj crpki).

– U skladu s navedenim, Federalno ministarstvo trgovine je od 4. svibnja 2018. godine zaprimilo oko 300 OPC obrazaca za promjenu maloprodajne cijene naftnih prerađevina na benzinskim crpkama u Federaciji BiH. Spomenuta promjena maloprodajne cijene naftnih prerađevina na benzinskim crpkama u Federaciji BiH odnosi se na povećanje od 5 pf/l do 10 pf/l – rekli su za Večernji list u Ministarstvu trgovine Federacije BiH.

Navodno bi novo povećanje cijena moglo uslijediti već za nekoliko dana.

(vecernji.ba)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend