Lokalne vijesti

Bolnicama u Travniku i Novoj Biloj po 187.500,00 KM za nabavku magnetne rezonance

Na današnjoj sjednici Vlade KSB, na prijedlog Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, dana je suglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Kantonalne uprave za civilnu zaštitu.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu temeljem analize poslova određenih „Uredbom o poslovima osnovne djelatnosti iz mjerodavnosti organa državne službe koje obavljaju državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa“, a koji su u njenoj mjerodavnost, smatra da je potrebno donijeti Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Kantonalne uprave za civilnu zaštitu u odnosu na uvjete u pogledu stručne spreme potrebne za obavljanje poslova i radnih zadataka za pojedine pozicije radnih mjesta.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada KSB dala pozitivno Mišljenje na Izvješće o financijskoj reviziji Zavoda za zdravstveno osiguranje KSB za 2020. godinu. Prema mišljenju Ureda za reviziju institucija u FBiH, financijski izvješće istinito i fer prikazuje, u svim materijalnim aspektima, financijski položaj Zavoda na 31.12.2020. godine, novčane tokove i izvršenje Proračuna za godinu koja se završava na taj dan, sukladno s prihvaćenim okvirom financijskog izvješća.
Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada KSB donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava Caritasu Kreševskog dekanata. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu ekonomski sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama”, Katoličkom dobrotvornom udruženju “Caritas” u Kantona Središnja Bosna izdvajaju se sredstava u iznosu od 11.250,00 KM kao pomoć za rad navedenog društva za treći i četvrti kvartal 2021. godine. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun, Župa Svetog Ilije Proroka. Odluka o izdvajanju sredstava Caritasu Travničkog dekanata. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama”, Katoličkom dobrotvornom udruženju “Caritas” u Kantona Središnja Bosna izdvajaju se sredstava u iznosu od 11.250,00 KM kao pomoć za rad navedenog udruženja za treći i četvrti kvartal 2021. godine. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun Župe Sv. Ivana Krstitelja.
– Odluka o izdvajanju sredstava Crvenom križu Kantona Središnja Bosna. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu ekonomski sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama”, Crvenom križu Kantona Središnja Bosna izdvajaju se sredstava u iznosu od 25.000,00 KM, kao pomoć za rad navedenog udruženja za treći i četvrti kvartal 2021. godine. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun Crvenog križa Kantona Središnja Bosna
– Odluka o izdvajanju sredstava Muslimanskom dobrotvornom društvu “Merhamet”. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu sa pozicije ”Tekući transferi neprofitnim organizacijama”, Muslimanskom dobrotvornom udruženju “Merhamet” izdvajaju se sredstava u iznosu od 42.500,00 KM kao pomoć za rad navedenog udruženja za treći i četvrti kvartal 2021. godine. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun Muslimanskog dobrotvornog društva “Merhamet”
– Odluka o izdvajanju sredstava Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom udruženju Travnik. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu sa pozicije “Tekući transferi neprofitnim organizacijama”, Srpskom kulturno-prosvjetnom i humanitarnom crkvenom udruženju Travnik izdvajaju se sredstava u iznosu od 10.000,00 KM kao pomoć za rad navedenog udruženja za treći i četvrti kvartal 2021. godine. Sredstva iz ove odluke isplatit će se na račun Srpskog kultno-prosvjetnog i humanitarnog crkvenog udruženja Travnik
– Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu JU Domu zdravlja Novi Travnik. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu sa pozicije “Kapitalni transferi za nabavu opreme zdravstvenim ustanovama u Kantona Središnja Bosna”, izdvajaju se sredstva u iznosu od 6.000,00 KM JU Domu zdravlja Novi Travnik, na ime financiranja nabave i nadogradnje softvera za RTG aparat. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Doma zdravlja Novi Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu sa pozicije “Kapitalni transferi za nabavu opreme zdravstvenim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna”, izdvajaju se sredstva u iznosu od 187.500,00 KM Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila, na ime sufinanciranja nabave uređaja Magnetne rezonance. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Hrvatske bolnice Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila.
– Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu JU Domu zdravlja Kiseljak. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu sa pozicije “Kapitalni transferi za nabavu opreme zdravstvenim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna ”, izdvajaju se sredstva u iznosu od 35.000,00 KM JU Domu zdravlja Kiseljak, na ime sufinanciranja nabave ultrazvučnog aparata. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Doma zdravlja Kiseljak
– Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu JU Domu zdravlja Jajce. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu sa pozicije “Kapitalni transferi za nabavu opreme zdravstvenim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna ”, izdvajaju se sredstva u iznosu od 20.000,00 KM JU Domu zdravlja Jajce, na ime sufinanciranja nabave sanitetskog vozila. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Doma zdravlja Jajce
– Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu JU Bolnici Travnik. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu “Kapitalni transferi za nabavu opreme zdravstvenim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna ”, izdvajaju se sredstva u iznosu od 187.500,00 KM JU Bolnici Travnik, na ime sufinanciranja nabave uređaja Magnetne rezonance. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Bolnice Travnik
– Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu JU Bolnici Travnik. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu sa pozicije “Kapitalni transferi za nabavu opreme zdravstvenim ustanovama u Kantonu Središnja Bosna”, izdvajaju se sredstva u iznosu od 40.000,00 KM JU Bolnici Travnik, na ime sufinanciranja nabave ultrazvučnog aparata. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Bolnice Travnik
– Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu sa pozicije “Kapitali transferi”- Služba za zajedničke poslove, izdvajaju se sredstva u iznosu od 40.000,00 KM Hrvatskoj bolnici Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila, na ime sufinanciranja nabave ultrazvučnog aparata. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Hrvatske bolnice Dr. fra Mato Nikolić Nova Bila.
– Odluka o izdvajanju sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu JU Bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik. Iz sredstava Proračuna KSB za 2021. godinu sa pozicije “Kapitalni transferi“ – Služba za zajedničke poslove, izdvajaju se sredstva u iznosu od 35.000,00 KM JU Bolnici za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik, na ime sufinanciranja nabave RTG aparata. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun JU Bolnice za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik.
Vlada KSB je na prijedlog Ministarstva financija, primila k znanju Informaciju o stanju, kretanju i projekciji prihoda Proračuna Kantona Središnja Bosna za period 1.1. – 31.7.2021.godine. Analizirajući prihode Proračuna za navedeni period, isti pokazuju trend rasta u kumulativnom smislu za period 1.1. – 31.7.2021.godine u ukupnom iznosu od 15.39 mil. (14,66%) u odnosu na isti period 2020. godine.
Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada KSB donijela Odluku o davanju suglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabave – Usluge deratizacije, procijenjene vrijednosti bez PDV-a u iznosu od 51.280,00 KM. Najpovoljniji ponuditelj je „SANITACIJA“ d.o.o. Sarajevo sa ukupnom cijenom bez PDV-a u iznosu od 51.200,00 KM.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend