Vijesti iz BiH

BiH sa zakašnjenjem pristupila Dekadi Roma

Bez obzira na to što je Bosna i Hercegovina s kašnjenjem pristupila Dekadi uključenja Roma 2005.-2015. godina, do sada su postignuti značajni rezultati, kazao je ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Safet Halilović. Po njegovim riječima, u potpunosti je završena izgradnja ili rekonstrukcija 202 stambene jedinice za Rome na području cijele BiH, članovi 85 romskih obitelji su korisnici projekata infrastrukture iz 2009. godine. Očekuje se završetak dodatnih 10 stambenih jedinica u općini Bihać. “Dakle, ovo se odnosi na realizaciju proračunskih i sredstava koje je donirala Agencija SIDA u iznosu od 5.782.914 KM za 2009. godinu“, kazao je ministar Halilović. Po njegovim riječima, za 2010. godinu, odnosno realizaciju u 2011., uloženo je dodatnih 2.312.800 KM za stambenu izgradnju.

U tijeku je realizacija 13 projekata. U FBiH su to: općine Fojnica, Gračanica, Banovići, Jablanica, Tuzla, Kakanj i Mostar i dio sredstava za općinu Donji Vakuf. Ministar Halilović je kazao da je od 702.000 KM namijenjenih, prema odluci Vijeća ministara BiH o rasporedu proračunskih sredstava za rješavanje problema Roma u 2009. godini, za zapošljavanje Roma utrošeno 527.000 KM i zaposleno 119 Roma. “U oblasti zdravstvene zaštite, poboljšana je uključenost romske djece u proces imunizacije. U tijeku je zajednički projekt s World Vision u vezi s projektom ishrane i zdravlja djece, trudnica i majki romske nacionalnosti“, kazao je ministar Halilović. Započeta je, dodao je, realizacija revidiranog Akcijskog plana o obrazovnim potrebama Roma, a u tijeku je zajednički projekt s UNICEF-om o poboljšanju uključenosti romske djece u predškolski odgoj i obrazovanje.

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend