Vijesti iz BiH

BiH: Prva presuda za mobbing

Na osnovu zahtjeva Institucije ombudsmena BiH za pokretanje prekršajnog postupka, Osnovni sud u Prijedoru donio je prvostepeno rješenje kojim je okrivljeni, šef Teritorijalne vatrogasne jedinice u Prijedoru proglašen odgovornim i novčano kažnjen što je uznemiravao vatrogasca-vozača na radnom mjestu, ponavljanjem radnji koje imaju ponižavajući efekt na žrtvu, a čija je svrha ili posljedica degradacija radnih uvjeta ili profesionalnog statusa zaposlenog.

Naime, riječ je o prvoj sudskoj odluci za mobing i viktimizaciju, kao i prvoj odluci po zahtjevu Institucije ombudsmena BiH za pokretanje prekršajnog postupka prema ovlaštenjima koja ova institucija ima shodno odredbama Zakona o zabrani diskriminacije u BiH, saopćeno je iz Institucije ombudsmena BiH. Ombudsmeni BiH izražavaju čvrsto uvjerenje da će se nastaviti praksa sankcioniranja mobinga kao oblika nefizičkog zlostavljanja na radnom mjestu. Također, navode da će prva sudska odluka u BiH za mobing i viktimizaciju uticati na odgovorno ponašanje poslodavaca prema zaposlenima u privatnom i javnom sektoru. Na ovaj način vjeruju da će poslati snažnu poruku građanima da postoje mehanizmi zaštite od mobinga i ohrabriti ih da prijave takve slučajeve. Kao centralna institucija za zaštitu od diskriminacije, Institucija ombudsmena BiH djeluje putem preporuka na zaštiti, prevenciji i promociji  ljudskih prava, a u slučajevima najgrubljih kršenja prava građana Institucija je ovlaštena da pokrene sudske postupke. 
(Fena)

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend