Vijesti iz BiH

BiH postaje zemlja staraca

Bijela kuga sve više se širi u BiH koja, nažalost, postaje zemlja staraca.

O tome svjedoči statistika, izvješća domaćih i stranih organizacija. Među ostalima, Odjel UN-a za populaciju procijenio je u posljednjoj analizi da će BiH do 2050. godine biti zemlja s najstarijim stanovništvom na svijetu! U prilog ovim predviđanjima idu i podaci Agencije za statistiku BiH, koji govore da je od siječnja do rujna prošle godine u zemlji zabilježen negativan prirodni priraštaj. Naime, u tom razdoblju 2.829 Bosanaca i Hercegovaca je više umrlo nego što ih je rođeno. No, ovi podaci nisu zabrinuli bh. vlasti, jer ništa ne poduzimaju kako bi zaustavile ovaj negativni trend i popravili demografsku sliku. Profesor Jusuf Žiga, sociolog koji se godinama bavi ovim problemom, kao rješenje ovog problema naglašava potrebu stvaranja ambijenta u kojem će mladi ljudi poželjeti ranije stupiti u brak, a samim tim i dobiti djecu. – Mora se mladim ljudima osigurati posao, pomoći kod rješavanja stambenog pitanja, a i osigurati odgovarajuća podrška za drugo, treće i četvrto dijete. To je jedan veoma kompleksan društveni angažman koji je dugoročan, dobro osmišljen, kontinuiran i koji će, ukoliko ga bude, tek za 20-tak godina polučiti vidljivije efekte. Ukoliko bi se usvojila jedna pronatalitetna politika, onda bismo mi imali šansu najprije da zaustavimo nagli pad i negativne trendove u bh. stanovništvu i da rehabilitiramo povoljniji demografski prirast, kaže prof. Žiga. Ističe i da na etničkoj osnovi imamo homogenizaciju prostora, što je izravan atak na multilateralni karakter društva, i ako imamo u vidu da je u poratnom periodu iz zemlje otišlo oko 250.000 mladih ljudi, a da je tokom rata stradao ogroman broj, onda nam je demografska budućnost veoma upitna. Mi imamo jedno ubrzano starenje ukupne populacije, uz enormno povećanje starijih kategorija na ukupan broj ljudi, što nam se desilo za 15 umjesto za 50 godina, tako da je to jedna vrlo teška situacija i u pravu su oni analitičari koji nam predviđaju baš jednu tmurnu biološku budućnost na ovim prostorima, upozorava prof. Žiga.

 

Diskriminacija porodilja i djece

U pet kantona u FBiH djeca iz socijalno ugroženih obitelji uopće ne ostvaruju pravo na dječiji doplatak, a u ostalih pet jedno dijete od države za mjesec života može dobiti od 11 KM u ZDK do 33 u Sarajevskom kontonu. RS daje doplatak samo onome ko dobije i drugo dijete – 35 KM po djetetu. Uz ovakav maćehinski odnos države prema porodiljama i djeci, u BiH su trudnice i majke izložene diskriminaciji, pa su vrlo često na radnom mjestu suočene s otkazima ukoliko ostanu u drugom stanju.

Europska praksa

Suočavajući se s problemom pada nataliteta, zapadnoeuropske zemlje poduzimaju niz preventivnih mjera kako bi ga riješile. Neke od njih su imigraciona politika, odnosno useljenje stanovništva iz trećih zemalja, porezne olakšice, oslobađanje obveza izdavanja poreza na zaradu bračnih parova s djecom ili pak povoljniji pristup rješavanja stambenih i ostalih životnih uvjeta bračnim parovima s djecom.

(DA)

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend