Vijesti iz BiH

BiH nije spremna za ulazak Hrvatske u EU

 

Bosna i Hercegovina nije pripremljena za ulazak Hrvatske u EU u raznim segmentima, od zakonodavstva, akreditacijskih tijela, certifikacije, osposobljenih laboratorija za pregled robe biljnog i životinjskog porijekla, kao i samih objekata koji služe za proizvodnju, jer ne zadovoljavaju standarde koje propisuje EU, ponovio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.

Na udaru bi mogao prvi biti, kako je naveo, sektor prehrambene i poljoprivredne proizvodnje, posebno mljekari, jer se više od 60 % izvoza mljekarske proizvodnje iz BiH plasira u Hrvatsku, a s 1. siječnjom 2013. nastupit će sigurnosne barijere i uvjeti koje EU traži od BiH. Šarović je rekao da BiH ima malo vremena da se prilagodi činjenici da EU dolazi na njene granice, jer je izgubljeno dosta vremena, a nisu poduzete potrebne mjere. “Uvjeren sam da sve uvjete koje EU pred nas postavlja ne možemo ispuniti, ali je važno da krenemo u ispunjavanje bar jednog dijela”, naveo je Šarović. Do sada BiH ima ispunjene uvjete za izvoz ribe i sirove kože. „Možda pčelari i mljekari imaju šansu, ukoliko bismo svi shvatili situaciju u kojoj se nalazimo. Neki od proizvođača bi imali šansu i poslije da se prilagode“, dodao je Šarović. Za osposobljavanje privrede BiH za izvoz u Hrvatsku potrebno je više od 80 miliona KM, prvenstveno za osposobljavanje samih graničnih prijelaza kojih će biti samo dva. Za BiH, naglasio je, postoje tri moguća izlaza i to da ispuni sve uvjete EU za osam mjeseci, da nađe neka druga tržišta u okruženju ili da zauzme domaće tržište onoj robi koja je do sada dolazila iz Hrvatske.

 

Previous ArticleNext Article

Send this to a friend